Nyheter > Innføring av D-kontingent

Vi har utarbeidet rutiner for D-kontingenten:

21. mars ble det sendt ut et rundskriv om dette.

  • D-kontingent, for medlemmer som er eller blir arbeidsledige (vedtektenes § 24.1e og § 26.4).
  • Forbundsstyret har i mars behandlet innføringen av D-kontingenten og vedtatt at D-kontingenten settes til kr 50,- pr måned. Medlemmer på D-kontingent betaler i tillegg forsikringspremie, men ikke avdelingskontingent. D-kontingenten innføres med virkning fra 1. april 2023.
  • Medlemmer som er registrert som arbeidssøkende hos NAV, uten å ha fått vedtak om dagpenger, innvilges D-kontingent i inntil 6 måneder. Dokumentasjon må sendes forbundet.
  • Medlemmer som er registrert som arbeidssøkende hos NAV og har fått vedtak om dagpenger innvilges D-kontingent for den perioden dagpenger er innvilget. Dokumentasjon må sendes forbundet. Medlemmene settes tilbake til A-kontingent etter endt reduksjonsperiode eller hvis de kommer tilbake i jobb i reduksjonsperioden.