ULF MADSEN. Foto: Frode Ersfjord/FLT

Regjeringen fremstiller høyere akademisk utdanning som viktig for kvalitetsheving og evne til omstilling. Det vi tenker, er følgende: En krone til høyere yrkesfaglig utdanning stimulerer til mer verdiskaping, innovasjonsevne og omstillingsevne enn en krone til akademisk utdanning. Tross dette, er det en skjevhet i systemet hvor det går 40 milliarder til universitet og høyskoler og bare 1.1 milliarder til fagskolene. Hvorfor det? En feiloppfatning er å forstå utdanning som kunnskap, og ikke som spesialisering av egne ferdigheter. Et bilde kan vise dette: Det viktige er ikke først og fremst å få beskrevet hvordan motoren fungerer med fagtermer, det viktigste er å få fart på motoren. Slik er det også vi skal forstå behovene i industri- og næringsliv. Når vi ønsker å stimulere til at man skal få mest mulig ut av færrest mulig arbeidstimer, så skjer ikke det først og fremst ved mer forskningskompetanse og teoretisert kunnskap. Det skjer vel så mye ved å gi den ansatte rom og mulighet til forbedring av egne ferdigheter. FLT ber om at Regjeringen blir utfordret til å svare på spørsmålet: Hvor får man får mest igjen for pengene når det gjelder verdiskaping, grunnlag for sysselsetting og inntekter til velferden per investert krone til utdanning? Vårt råd er å trappe opp nåværende kapasitet for erfaringsbasert og praksisnær utdanning som treffer en bedre balanse sammenliknet med kapasiteten for akademisk utdanning fra universitet og høyskole enn i dag.  Vi tar til orde for en struktur-reform med ambisjoner om en opptrappingsplan i størrelsesorden 100.000 plasser i høyere yrkesfaglig utdanning innen 2030.
  • Start arbeidet med en strukturreform nå: Vi ønsker en strukturreform med ambisjoner om en opptrappingsplan i størrelsesorden 100.000 plasser i høyere yrkesfaglig utdanning innen 2030. Det er fire behov en oppskalering av kapasiteten ved høyere yrkesfaglige institusjoner skal betjene: – Ungdommer i yrkesrelevant grunnopplæring rett fra videregående skole. – Fra fagarbeider til funksjonær: Yrkesaktive som videreutdanner seg til ny jobb som spesialist/ funksjonær på basis av fagbrev – Fagarbeider +»: Yrkesaktive fagarbeidere som trenger nødvendig oppgradering av kompetanse for å stå i/ fungere i samme jobb. – Funksjonær +»: Yrkesaktive funksjonærer som trenger ytterligere spesialisering som nødvendig oppgradering av kompetanse for å stå i samme jobb.

Les også:

STATSBUDSJETTET: – Regjeringen ødelegger for fremtidig arbeidsliv Høringer FLT har svart på