Nyheter > FLT etterlyser nytt utdanningsfond

Jonny Simmenes. Foto: Tor Berglie

– Vi har utelukkende gode erfaringer med dette. Jeg vil oppfordre staten, men også arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i trepartssamarbeidet, til å ta initiativ til et statlig fond for etter- og videreutdanning, sier Simmenes til Dagsavisen. FLTs etter – og videreutdanningsordning kan brukes som modell for et statlig fond. Ordingen innebærer at godt over 2.000 bedrifter betaler inn 1 krone og 10 øre for hver utførte arbeidstime. Disse pengene blir så fordelt på FLT-medlemmer som ønsker å etter- og videreutdanne seg. Les mer her Simmenes understreker viktigheten av etter – og videreutdanning i fremtidens arbeidsmarked: -Det er nødvendig for at vi skal klare å utjevne kompetansegapet på grunn av den teknologiske utviklingen med tiltakende automatisering, digitalisering og globalisering. Hvis vi ikke sørger for etter -og videreutdanning vil vi oppleve at deler av arbeidsstokken blir faset ut av arbeidslivet og blir stående uten jobb, sier han til avisen. Les hele artikkelen i Dagsavisen

Øker kvalifikasjoner

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har undersøkt FLTs etter – og videreutdanningsordning i rapporten Partssamarbeidets kompetanseeffekter. Sentralt blant funnene er at FLTs medlemmer som har benyttet ordningen blir mer attraktive på arbeidsmarkedet, samtidig som de kvalifiserer seg inn i nåværende stilling. Dermed øker de sin ansettbarthet. Flere FLT-medlemmer har gode erfaringer med FLTs etter -og videreutdanningsordning gjennom Addisco. Les mer om Sindre Gjøystdal som tok master gjennom FLT og Ronny Tolg som forteller om etter – og videreutdanningsordningen i NRK P2