Aktiviteter > Frokostmøte: Energi for industrien
Det er en uro for om industrien i fremtiden får tilgang til nok ren energi. Spørsmålene er mange: Blir det nok fornybar energi i framtiden? Skal industrien konkurrere med datasentre om energi? Og hva med prisen? Det stilles spørsmål om hva de store globale selskapene bidrar med i Norge av skatt og verdiskaping. Se fullstendig program og lenke til stream her