Frokostmøte 21.09: Energi for industrien

FLT inviterer til høstens første frokostmøte 21. september på Kulturhuset. Du kan også følge møtet på nett. På dette frokostmøtet vil vi problematisere spørsmål om energi generelt, samt datasentre og ringvirkninger spesielt. Bli med!

Det er en uro for om industrien i fremtiden får tilgang til nok ren energi. Spørsmålene er mange: Blir det nok fornybar energi i framtiden? Skal industrien konkurrere med datasentre om energi? Og hva med prisen? Det stilles spørsmål om hva de store globale selskapene bidrar med i Norge av skatt og verdiskaping. FLT ønsker å problematisere spørsmål om energi generelt, samt datasentre og ringvirkninger spesielt. Velkommen til frokostmøte!

Frokostmøte 21. september på Kulturhuset i Oslo:

08.00-08.10 Energi for industrien
v/Ulf Madsen, forbundsleder FLT

08.10-08.30 Energi nok generelt og for industrien spesielt? Og hva med datasentrene?
v/Jarand Hole, Energi- og konsesjonsavdelingen NVE

08.30-08.45 Verdiskapning, kraft og industri – med case Nordland

v/Geir Brønmo, Afry

08.45-09.00 Velferd, industri og energi – et blikk fra Herøya
v/Sverre Gotaas, leder Herøya industripark

09.00-09.30 Samtale mellom statssekretær Tony Christian Tiller (H) og Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant (AP). Det er varslet også en deltaker fra SV.

Ordstyrer: Frode Ersfjord

Gratis adgang! Det er begrensede plasser inne på Kulturhuset, derfor anbefaler vi at du melder deg på for å sikre deg plass i salen. Du kan også møte opp på Kulturhuset litt før arrangementet starter for å se om det fortsatt er ledige plasser. Hvis du følger møtet via stream trenger du ikke å melde deg på. Det blir lett servering og kaffe på Kulturhuset.

Påmelding til arrangementet på Kulturhuset: Registrer deg her
Sist oppdatert 25. august 2021
av Karin Yrvin