Nyheter > Best på etter-og videreutdanning
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/1880905278606698/ Video: Marit Gabler – Jeg er stolt av at vi nå kan utvide tilbudet vårt ytterligere med et nytt studie. Siden 1992 har FLT satt av noen øre per time som en del av tariffavtalen i en etter- og videreutdanningsordning. Det gjør det mulig for medlemmer å få gratis videreutdanning. Med denne ordningen har vi bygget oss opp på et område som blir viktigere og viktigere i fremtidas arbeidsliv, sier forbundsleder Ulf Madsen. Han syns det er svært positivt at politikere og medier stadig trekker frem ordningen. Dagbladet skrev nylig om FLT-medlem Ronny Tolg som tok videreutdanning via Addisco. Regjeringen arbeider nå med kompetansereformen som skal gi voksne arbeidstakere bedre mulighet for kompetanseheving og opplæring. Arbeiderpartiet (AP) på sin side foreslår å gjøre etter- og videreutdanning til en rettighet for alle arbeidstakere.

Etter- og videreutdanning er fremtida

– Utdannelsen har gjort meg mer selvsikker på veien. Selv om jeg også har en indre driv, tror jeg at jeg hadde stått mer på stedet hvil uten, sier Ronny Tolg til Dagbladet. Han er utdannet bilmekaniker, men jobber nå som servicesjef for Toyota i Oslo og Akershus som et resultat av videreutdanningen. – Det skjer så store endringer i arbeidslivet nå at alle skal være trygge på at de skal få den kompetansehevingen de trenger. Arbeidstakerne skal ikke måtte stå i dette alene, sier stortingspolitiker Arild Grande til Dagbladet. På oppdrag fra partileder Jonas Gahr Støre, har Grande ledet arbeidet med å få på plass en politikk for arbeidstakerne i «det nye arbeidslivet». Første forslag er presentert for APs landsstyre. I begynnelsen av oktober presenteres rapporten i sin helhet.

Nytt studie for arbeidsledere

Det nye Arbeidslederstudiet går over to semestre og gir totalt 30 studiepoeng. Undervisningen er samlingsbasert og foregår på digitale læringsportaler, noe som gjør det lettere å kombinere med jobb. Arbeidslederstudiet retter seg primært mot FLT- medlemmer som er underlagt arbeidslederavtalen. Studiet er ment å styrke kompetansen til hver enkelt og gjøre studentene tryggere i rollen som arbeidsleder. Arbeidslederstudiet inneholder fag som økonomi, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonskunnskap. Addisco tilbyr dette studiet i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet. Søknadsfrist er 15. november.  Les mer om studiet her 

Les også

Bli medlem i FLT Dagbladet om FLT-medlem Ronny Tolg   (Krever abonnement) FLTs etter- og videreutdanningsordning Partssamarbeidets kompetanseeffekter Video om fagskolene