Nyheter > Bedriftsdemokrati under press

Paneldebatt om bedriftsdemokrati 7. mars 2018. Foto: Marit Gabler

Medbestemmelsesbarometeret 2017 viser at medbestemmelsen i norsk arbeidsliv er under press, blant annet med økt grad av autoritær styring.  Les forbundsleder Ulf Madsens blogg om bedriftsdemokratiet – Det er likevel ikke for sent å snu den negative trenden. FLT har tro på samarbeidsmodellen (Den norske modellen) med sterke, men ansvarlige fagforeninger som finner løsninger med organiserte arbeidsgivere som forstår betydningen av samarbeid. Heldigvis viser undersøkelser også at medbestemmelse og medvirkning er blant de mest utbredte styrings- og ledelsesformene i norsk arbeidsliv, understreket FLTs politiske rådgiver Johan Martin Leikvoll i paneldebatten med representanter både fagforbund og arbeidstakerorganisasjoner (NHO, Aker, Lederne, SAFE, Forskerforbundet, Politiets fellesforbund, Legeforeningen og Aker BP).

Utenlandske eiere gir mer autoritær styring

Medbestemmelsesbarometeret viser klare tendenser i retning av at utenlandske eiere ofte styrer mer autoritært med modeller preget av standardisering, kontroll, lojalitet og lydighet. Dette er en utfordring som gjør seg gjeldene innenfor stadig flere av bransjene FLT organiserer. – Fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner må jobbe sammen for å snu denne utviklingen. Undersøkelser viser at medbestemmelse ikke bare er en fordel for samfunnet, men også et konkurransefortrinn for bedriften, mener FLT som får bred støtte fra fagforbundene og arbeidstakerorganisasjonene i debatten.

Lav organisasjonsgrad gir mindre medbestemmelse

Synkende grad av fagorganisering er av de største utfordringene for samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. FLT etterlyser mer drahjelp fra Regjeringen i arbeidet med å øke organisasjonsgraden. – Det er uheldig at Jeløyaplattformen  anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert, men det er ikke hele svaret på utfordringene vi står overfor. Når det gjelder veien videre med å øke medbestemmelsen, er svaret å revitalisere hele utgangspunktet for hovedavtalen med reell medbestemmelse mellom de organiserte partene istedenfor å svekke dette systemet gjennom såkalt «modernisering». Vi må i fellesskap lete fram nye muligheter for samhandling innenfor disse rammene, svarer Leikvoll på spørsmålet om Den norske modellen bør moderniseres. Fakta Sammen med Forskerforbundet, SAFE, Den norske legeforening, Lederne og Politiets fellesforbund, er FLT det eneste LO-forbundet som står bak Medbestemmelsesbarometeret 2017. Den norske modellen (samarbeidsmodellen) er knyttet til hvordan arbeidslivet fungerer i Norge og beskriver forholdet mellom arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Se film om Den norske modellen her Les mer om medbestemmelsesbarometeret 2017 og last ned rapporten her