Skjemaer for deg som skal arrangere konferanse

Søknadsskjema for støtte til konferanser
Avdelingene sender skjemaet elektronisk til forbundet på postkasse@flt.no. Vær oppmerksom på fristene for å søke om godkjenninger av tiltak.

Regler for støtte fra OU-fondet

Liste over påmeldte til konferanser
Dette skjemaet skal benyttes til å føre opp påmeldte til konferanser. Utfylt skjema sendes FLT senest to uker før avvikling av konferanse.

Liste over fremmøte til konferanse
Grunnlaget for refusjon av kostnader er at deltakerne har signert og at de er krysset av i frammøterubrikken. Dersom konferansen er organisert med gruppearbeid på 12 timer eller mer, må det benyttes egen deltakerliste for hver av gruppene. Skjemaet kan lastes ned og printes ut.

Skjema for reiseregning
Arrangører deler ut skjemaet for reiseregning på konferansen. Skjemaet fylles ut av deltakerne og samles inn av arrangør.

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste
Deltakere på medlems- og tillitsvalgtskolering kan få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste som er bekreftet av arbeidsgiver. Kompensasjonen gis i form av skattefritt stipend pr tapte time. Skjemaet kan lastes ned og fylles ut manuelt. Skjemaet legges ved en utfylt reiseregning.

Skjema for rapportering og refusjonskrav
Her er rapportskjema som avdelingens konferanseansvarlig eller kasserer må fylle ut og sende inn sammen med alle bilag, senest 4 uker etter avholdt konferanse. Det er viktig at skjemaet fylles ut, fordi videre saksbehandling er uløselig knyttet til informasjonen i rapportskjemaet. Det er AOF lokalt som behandler alle refusjonskrav (gjelder ikke avdelinger i LO Stat) direkte mot Forbundets OU-midler. Refusjonskrav skal derfor sendes det lokale AOF-kontoret.

Se FLTs kurstilbud