Skjemaer for deg som skal arrangere kurs

Søknadsskjema for støtte til kurs og konferanser
Avdelingene sender skjemaet elektronisk til forbundet på postkasse@flt.no. Vær oppmerksom på fristene for å søke om godkjenninger av tiltak er 1. juni og 1. desember.

Liste over påmeldte til kurs og konferanser
Dette skjemaet skal benyttes til å føre opp påmeldte til kurs og konferanser. Utfylt skjema sendes FLT senest to uker før avvikling av kurset eller konferanse.

Liste over fremmøte til kurs eller konferanse
Grunnlaget for refusjon av kostnader er at deltakerne har signert og at de er krysset av i frammøterubrikken. Dersom kurset er organisert med gruppearbeid på 12 timer eller mer, må det benyttes egen deltakerliste for hver av gruppene. Skjemaet kan lastes ned og printes ut.

Skjema for reiseregning
Arrangører deler ut skjemaet for reiseregning på kurset eller konferansen. Skjemaet fylles ut av deltakerne på kurset eller konferanse og samles inn av arrangør.

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste
Deltakere på medlems- og tillitsvalgtskolering kan få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste som er bekreftet av arbeidsgiver. Kompensasjonen gis i form av skattefritt stipend pr tapte time. Satsen er for tiden 145 kr pr. time. Skjemaet kan lastes ned og fylles ut manuelt. Skjemaet legges ved en utfylt reiseregning.

Skjema for rapportering og refusjonskrav
Her er rapportskjema som avdelingens kursansvarlig eller kasserer må fylle ut og sende inn sammen med alle bilag, senest 4 uker etter avholdt kurs eller konferanse. Det er viktig at skjemaet fylles ut, fordi videre saksbehandling er uløselig knyttet til informasjonen i rapportskjemaet.

Se FLTs kurstilbud