Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler gir klare regler for arbeidstid. Loven slår fast at alminnelig arbeidstid ikke må overstige 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av 7 dager. Med FLTs tariffavtaler kan alminnelig arbeidstid overstige 37,5 timer per uke. Utgangspunktet er at du ikke kan ha fast avtale om lenger arbeidstid enn disse grensene.

Klikk på temaet du vil lese mer om:

Hva er arbeidstid?
Fleksibel arbeidstid
Overtid
Oversikt over arbeidstiden
Overtidskompensasjon

Har du flere spørsmål om arbeidstid?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

FLTs avtaler
Logg inn på Min side for å se din avtale eller les mer om FLTs avtaler her.