Ansatte

Politisk ledelse


Landsmøtet velger politisk ledelse hvert fjerde år.

Ulf
 • Ulf Madsen – Forbundsleder
 • Leder forbundets daglige virksomhet og er ansvarlig for administrasjonen, leder forbundsstyret og FLTs arbeidsutvalg (AU)
 • 982 51 081
 • ulf.madsen@flt.no
Aud Marit
 • Aud Marit Sollid – 1. nestleder
 • Ansvarlig for arbeidslivsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen
 • 986 48 057
 • amso@flt.no
Arnstein

Stabsfunksjoner


Politisk rådgiver rådgir ledelsen i fagligpolitiske spørsmål. I tillegg kommer utredningsvirksomhet og samfunnskontakt.

Karin

Kommunikasjonsavdelingen


Kommunikasjonsavdelingen administrerer FLTs digitale plattformer og sosiale medier. Avdelingen bistår medlemmer og tillitsvalgte, ansatte og ledelse med kommunikasjonsfaglige råd, mediehåndtering og produksjon av innhold til forbundets informasjonskanaler.
Nina Henriksen
Marit Gabler
Frode Ersfjord
 • Senior kommunikasjonsrådgiver
 • Frode Ersfjord
 • 416 12 119
 • frer@flt.no

Administrasjonsavdelingen


Avdelingen leverer støttefunksjoner til organisasjonen og består av funksjonene økonomi, arkiv, HR, innkjøp og internservice.

 • Administrasjons- og HR-leder/Kommunikasjonsleder
 • Tina Ege
 • 922 32 070
 • tina.ege@flt.no
Økonomiavdelingen utbetaler lønn og reiseregninger, utarbeider budsjett og regnskap og behandler fakturaer. I tillegg utfakturerer og innkrever avdelingen kontingent og midler til etter- og videreutdanning, herunder også behandling av trekklister fra arbeidsgiver.
Rebecca
 • Avdelingsleder
 • Rebecca Heggbrenna Florholmen
 • 934 51 489
 • rehe@flt.no
Else
 • Økonomikonsulent
 • Irina Havnevik
 • 954 53 857
 • irsv@flt.no
Dung
 • Økonomikonsulent
 • Pham Dung Ngoc
 • 954 14 379
 • pham@flt.no
Jon
 • Økonomikonsulent
 • John Eivind Høvik
 • 953 68 538
 • joho@flt.no
Tasneem
 • Økonomikonsulent
 • Tasneem Khilji
 • 953 64 914
 • takh@flt.no

Organisasjon- og medlemsservice


Organisasjon- og medlemsservice har ansvar for forbundets ytre organisasjon, tillitsvalgtskolering, rekruttering, profilering, og registrering av medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg bistår avdelingen medlemmer og andre med spørsmål knyttet til medlemskap og ajourholder medlemmenes tariffavtaler.

Tone Eriksen
Frode Janborg
Stein Arne
 • Rådgiver
 • Stein Arne Lunderbye
 • 916 39 117
 • stlu@flt.no
Camilla N. Hansen
 • Prosjektkoordinator/Rådgiver
 • Camilla Hanses
 • 411 45 775
 • cany@flt.no
Anita
Laila
Tone Bjørk
Ole Løversbakke
Regionrådgiverne er ansvarlige for rekruttering og oppsøkende virksomhet i regionene. Regionrådgiverne arbeider nært med FLTs avdelinger, bedriftsgrupper, tillitsvalgte og medlemmer og bidrar til å bygge organisasjonen.
Elisabeth
 • Regionrådgiver øst
 • Elisabeth M. Mogård
 • 917 69 654
 • elmo@flt.no
Lisa
Leif-Roar
Anniken

Arbeidslivsavdelingen


Avdelingens hovedoppgave er å gi råd, veiledning og juridisk bistand til medlemmer og tillitsvalgte i spørsmål knyttet til arbeidsforholdet. Avdelingen har ansvaret ivaretakelse og revisjon av forbundets overenskomster og hovedavtaler. Arbeidslivsavdelingen utreder og gir forbundets ledelse råd i juridiske og arbeidsrettslige spørsmål.

Astrid
Anders
Ida
Julie
Øyvind
Vegard Hansen
Ståle
Edina
Diego

Bli medlem nå
Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag.