Nyheter > Alt om Landsmøte 2017
FLT

Landsråd 12. juni. Foto: Marit Gabler

Landsmøtet legger føringer for hvordan FLT skal jobbe de fire neste årene. Her blir det blant annet valg av nytt forbundsstyre og politisk ledelse. Det er også satt av en halv temadag til teknologi og arbeidsliv med paneldebatt. LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre er blant gjestene. -Forberedelsene til Landsmøte 2017 er i rute, bekrefter forbundsleder Jonny Simmenes til Ledelse og Teknikk. Les mer om Landsmøte 2017 og forslag i Ledelse og Teknikk. 

Alt om Landsmøte 2017 på nett

Informasjon om Landsmøte 2017 oppdateres jevnlig på nettsiden (se lenke under). Her kan du finne dokumenter, oversikt over komiteer og Landsråd, program, nyheter og annen praktisk informasjon. Delegater får informasjon via elektronisk møtesystem. Hvis du har spørsmål om Landsmøte 2017, ta kontakt med oss på postkasse@flt.no eller på telefon 23 06 10 29. Hold deg oppdatert om Landsmøte 2017 her

Send inn forslag til valgkomiteen

-Vi ønsker bred involvering fra hele organisasjonen ved at det sendes oss innspill og forslag til kandidater. Vi ber avdelingene om å engasjere seg, men alle kan sende inn forslag. Særlig oppfordring gis til å finne unge kandidater, sier Merete Jonas, komiteleder. Valgkomiteen ønsker å gjøre så mye som mulig av arbeidet ferdig før selve Landsmøtet starter. Frist for forhåndsbehandling hos valgkomiteen settes til 20.oktober 2017, men forslag mottas helt fram mot valget. Forslag og innspill sendes Merete Jonas og Bjørn Nedreaas på e-post: merete.o.jonas@bilfinger.com og bjorn.nedreaas@hydro.com Valgkomiteen skal innstille på følgende verv til Landsmøte 2017:
  • Politisk ledelse: Forbundsleder, 1. og 2.nestleder
  • Forbundsstyret: 7 styremedlemmer og 5 varamedlemmer
  • Kontrollkomite: 3 medlemmer, samt vara til disse
  • Representantskapet i LO: 3 representanter, samt vara til disse