Nyheter > Topp tillitsvalgte på kurs

Grunnkurs for tillitsvalgte. Alle foto: Marit Gabler

– Forbundet så behovet for et kurs spesielt tilpasset tillitsvalgte. Grunnkurset tar for seg flere ulike temaer som blant annet lover og avtaler, rekruttering og organisasjonsbygging som det er viktig med kunnskap om i rollen som tillitsvalgt. Målet er å gi kursdeltakerne et godt grunnlag de kan bruke i vervet, forteller 2. nestleder og leder for organisasjonsavdelingen Arnstein Aasestrand. Selv har han lang fartstid som tillitsvalgt blant annet fra SAS, og understreker viktigheten av riktig kompetanse i vervet. FLT sender derfor ut invitasjon til grunnkurs til alle nye tillitsvalgte. Grunnkurset arrangeres årlig.

3 om Grunnkurs for tillitsvalgte

23 tillitsvalgte var påmeldt forbundets første grunnkurs. Modul 1 av kurset ble arrangert på Hurdalssjøen i juni. På kursets modul 2 på Sørmarka var engasjementet stort. Her forteller tre av deltakerne om kurset og hvordan de opplever rollen som tillitsvalgt.

Bjørn Arve Aanes Referent i bedriftsgruppe på Hydro Aluminium i Årdal og styremedlem i avdeling 045 Årdal Hvorfor deltar du på Grunnkurs for tillitsvalgte? – Jeg har tidligere vært Superkurshelg og tatt «Ny i FLT». Det ga mersmak og derfor ble det enda et kurs. Vi er flere fra avdelingen som går sammen på grunnkurset. Jeg er storfornøyd med Superkurshelgen, det er helt topp på alle måter. Hva har du lært på kurset? – Masse nyttig om lover og avtaler. I tillegg har jeg lært mer om FLTs vedtekter. Det beste med kurset er å lære litt om alt, da er det enklere å vite hvor man skal lete senere. Hvordan opplever du rollen som tillitsvalgt? – På arbeidsplassen min er det veldig ordna forhold og vi opplever god dialog med ledelsen. Det gjør det fint å være tillitsvalgt. Hvordan skal du som tillitsvalgt rekruttere nye medlemmer? – Jeg vet at flere FLT- avdelinger har arrangert temakvelder. Det skal vi prøve i avdelinga vår. Vi vil også prøve oss med stand på skoler.   Lars Christian Damgaard Nestleder i bedriftsklubben hos Arbeid kompetanse og Service, Egersund Hvorfor deltar du på Grunnkurs for tillitsvalgte? – Vår bedriftsklubb har vært inaktiv en stund og vi som FLT-medlemmer har ikke kjent godt nok til fordelene vi har. Som ny tillitsvalgt i bedriftsklubben ønsker jeg å lære mer om fordelene med å være medlem i FLT, dessuten er det viktig for meg med kompetanse nok til å bistå mine medlemmer i rollen som tillitsvalgt. Hva har du lært på kurset? – Jeg syns det er interessant å lære om hvilke rettigheter vi har som fagorganiserte generelt, og rettighetene vi har som bedriftsklubb. Kurset er utrolig lærerikt med dyktige veiledere, dessuten har jeg knyttet kontakt med andre FLT-tillitsvalgte. Hvordan opplever du rollen som tillitsvalgt? – Jeg har kun vært tillitsvalgt et år og var uorganisert før det. Jeg er opptatt av gode arbeidsforhold og ville være solidarisk med kollegene mine, derfor ble jeg med i FLT. Jeg opplever at vi har en god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte i bedriften. Hvordan skal du som tillitsvalgt rekruttere nye medlemmer? – Omtrent alle kollegene mine er medlemmer i FLT, derfor er det ikke behov for å verve noen på arbeidsplassen.   Helge Johnsen Leder avdeling 046 Askim Hvorfor deltar du på Grunnkurs for tillitsvalgte? – Jeg gikk fra å være nestleder til å bli leder i avdelingen, derfor trengte jeg mer kompetanse. Det er stor forskjell på å være tillitsvalgt på bedrift og i avdeling. Som avdelingstillitsvalgt trenger man mer kunnskap om forbundets vedtekter og prinsipprogram for eksempel. Hva har du lært på kurset? – Jeg har lært mer om rekruttering og har blitt sikrere på rollen som avdelingstillitsvalgt. Hvordan opplever du rollen som tillitsvalgt? – Vi har hatt liten aktivitet i avdelingen og må jobbe aktivt med rekruttering av yngre medlemmer. Hvordan skal du som tillitsvalgt rekruttere nye medlemmer? – Synlighet er avgjørende. Vi vil besøke bedrifter og etablere en handlingsplan for avdelingen fremover. Etter – og videreutdanningstilbudet via Addisco er en medlemsfordel som bør fremheves i rekrutteringen.