Nyheter > Meld inn til bransjeprogrammene

Regjeringen har etablert ni treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. For FLTs medlemmer som jobber innen de aktuelle fagområdene gir det mulighet til å ta gratis utdanning, som oftest nettbaserte kurs, ved fagskoler, høgskoler og universiteter. Kursene kan kombineres med jobb og du mister ikke eventuelle stønader fra NAV ved kursdeltakelse. Bransjeprogrammene tilbys via Kompetanse Norge og du finner mer informasjon om bransjeprogrammene for FLT-medlemmer her

BRANSJEPROGRAM: Utreder Frode Janborg jobber med bransjeprogrammene for medlemmer.

Følg med på tilbudene og meld inn behov

– Jeg oppfordrer medlemmer som jobber innen disse og relaterte fagområder til jevnlig å følge med på mulighetene. Nye kurs og påmeldingsfrister legges ut kontinuerlig gjennom året, sier FLTs utreder Frode Janborg som jobber med bransjeprogrammene for FLTs medlemmer. Oversikt over bransjeprogrammene for medlemmer her

  • Utdanningsmodulene som tilbys i bransjeprogrammene skiller seg fra FLTs øvrige etter- og videreutdanningstilbud, blant annet ved at både arbeidsgiver og arbeidstaker allerede er enige om at det er behov for kompetanseoppgraderingen som tilbys. Man trenger derfor ikke søke FLT om «lov» til å ta utdanningen, men kan melde seg opp direkte via Kompetanse Norge. Du kommer videre til påmelding her.
  • I tillegg kan medlemmer og tillitsvalgte også påvirke kurstilbudet ved å melde inn behov i løpet av året. Behov for kompetanseutvikling kan gjerne diskuteres med bedriften og meldes inn via en lokal avdeling eller bedriftsgruppe. Bransjeprogrammene er basert på interesse. Derfor er det viktig å benytte tilbudet og bidra til å videreutvikling ved å melde inn kursbehov.

Frist for å melde inn kursbehov til bransjeprogrammene er 12. februar 2021. Neste frist kommer antakelig i juni og vil annonseres i FLTs kanaler. Enkeltpersoner kan ikke melde inn behov for kurs til bransjeprogrammene, men en gruppe som for eksempel lokale avdelinger og bedriftsgrupper kan melde inn sine kursbehov innen de nevnte fagområdene til postkasse@flt.no, eller ta kontakt med Frode Janborg for mer informasjon.