Nyheter > Video: Forbundsvise forhandlinger
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/1844707298893163/ Tekst og video/foto: Frode Ersfjord Bakgrunn: Irene Frenger og Ståle Johannesen

Møtte hos NHO

Selv om dette tariffoppgjøret er samordnet, ved at LO forhandler direkte med NHO på vegne av alle forbundene, er det likevel forbundsvise tilpasninger som skal gjøres. I denne videoen får du se FLT møte med NHO for å diskutere overenskomstene for Hotel og restaurant, Tekniske funksjonærer og Arbeidsledere i byggfag. FLTs forhandlingsdelegasjon består av Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand, Lars Chr. Nilsen, Irene Frenger og Ståle Johannesen.

Rådgiver Irene Frenger fra FLTs arbeidslivsavdeling i samtale med forbundsleder Ulf Madsen.

 

NHOs Jon Claudi diskuterer uformelt med FLTs Ståle Johannesen og forbundsleder Ulf Madsen.