Nyheter > Verdiskapning i nord

I Finnfjorbotn i Senja kommune ligger det familieeide smelteverket Finnfjord AS, som produserer ferrosilisium. IE&FLTs bedriftsklubb har rundt 94 medlemmer av cirka 150 årsverk ved bedriften. Det er tillitsvalgt Liv Mette Storelvmo og administrerende direktør Geir Henning Wintervoll som tar imot forbundsledelsen.

Finnfjord AS opererer i et globalt og konkurranseutsatt marked. For å overleve i bransjen er det avgjørende å drive innovasjon. For smelteverket ble satsning på bærekraft i produksjonen og utvikling av nye næringer viktige grep. Målet er å ha CO2-fri produksjon i fremtiden. Dette målet har ført til en ganske uvanlig satsning for et smelteverk, nemlig algeproduksjon.

ALGETANK: Forbundsleder og assisterende direktør i ved algetanken. Foto: Marit Gabler

Verdiskapning gir konkurransekraft

Produksjonen av ferrosilisium fører til store utslipp av blant annet CO2. Gassene fra produksjonen renses, før de tilføres vann i en diger tank. Inni tanken får algene vokse frem, før de brukes i fiskefôr. Grunnen til at algene er en foretrukket ingrediens, er at de gjør laksen mer motstandsdyktig mot lakselus.

FORBUNDSLEDLSEN PÅ BESØK: Henning Skau og Frode Alfheim sammen med assisterende direktør i Finnfjord AS, Geir Henning Wintervoll. Foto: Marit Gabler

-Jeg pleier å si at vårt største konkurransefortrinn er verdiskapning. Algeproduskjonen drives i samarbeid med Universitet i Tromsø. Vi jobber også tett med næringslivet, forteller Wintervoll. Han legger til at CO2-kompensasjonen er viktig for bedriften.

IE&FLT har i lengre tid jobbet for en mer forutsigbar CO2-kompensasjon. I mars i år kom gjennomslaget.

– Det er positivt at CO2- kompensasjonen nå er styrket og mer forutsigbar for industrien. Nå skal vi fortsette arbeidet med å sikre nok kraft, sier Alfheim.

LYS FREMTID: Både tillitsvalgt Liv Mette Storelvmo og administrerende direktør ser lyst på fremtida for bedriften. Foto: Marit Gabler

Mer kraft nå

Omtrent en halvtimes kjøring unna ligger fiskefôrprodusenten Ewos (Cargill). Bedriften er også med i algeproduksjon-prosjektet på Finnfjord AS.

Tillitsvalgt Espen Løftingsmo inviterer på kaffe i kantina. Bedriftsklubben er en av de mindre i IE&FLT, men det er flere medlemmer ved de andre fabrikkene.

– Fordelene med et større forbund er mange. Det gir blant annet flere muligheter for samarbeid mellom avdelingene og åpner for at de som ønsker det kan slå seg sammen, sier Skau.

BEDRIFTSKLUBB PÅ EWOS: Frode Alfheim og Henning Skau med medlemmer av bedriftsklubben og tillitsvalgt Espen Løftingsmo. Foto: Marit Gabler

Da medlemmene får spørsmål om hvilke politiske saker som er viktigst, kommer svaret raskt:

– Det viktigste for oss er mer strøm. Vi har elektrifisert store deler av produksjonen, men vi får ikke den kraften vi trenger. Vi opplever å tape i konkurranse med andre bedrifter og at det ikke er interesse for å bygge ut strømnettet lokalt, sier Løftingsmo.

– Forbundet vil fortsette å jobbe for at kraften skal komme industrien til gode, understreker Alfheim.