Nyheter > Vekterstreiken trappes opp – FLT gir full støtte
FLT støtter vekternes rettferdige og nødvendige arbeidskamp. Arbeidsmandsforbundet (NAF) vil ta ut ytterligere 85 vektere i streik den 24. november, noe som gjør at det totale antallet streikende blir 2 373. Streiken har pågått i to måneder, og arbeidsgiversiden har avslått vekternes siste tilbud. NAF har vært løsningsorienterte underveis, og foreslått lønnsvekst i henhold til frontfagets rammer. Kravet går ut på at vektere som jobber mer enn 20 prosent stilling skal få fast lønn og ikke timebetalt. Det er også foreslått de at vektere som jobber fast full stilling på dagtid skal ha rett til fri på bevegelige helligdager.