Nyheter > Landsmøte 2022: Forslag til valgkomiteen
Lars Christian Nilsen (forbundsstyret og avd 029) ble valgt til leder av valgkomiteen.  Åpenhet og en demokratisk prosess er noe valgkomiteen er opptatt av å ivareta, derfor er det nå sendt ut et rundskriv til alle avdelinger med en oppfordring til å komme med innspill og forslag til kandidater. Valgkomiteen skal innstille på følgende verv til Landsmøte 2022: Forbundsleder, 1. og 2.nestleder, 7 styremedlemmer og 5 varamedlemmer til forbundsstyret, 3 medlemmer samt vara til kontrollkomiteen og  3 representanter og vara til LOs representantskap. – Valgkomiteen ønsker bred involvering fra hele organisasjonen. Særlig oppfordrer vi avdelingene å engasjere seg, men alle kan sende inn forslag og innspill til kandidater til de forskjellige vervene, med en begrunnelse. Særlig oppfordring gis til å finne unge kandidater. Valgkomiteen ønsker å gjøre så mye som mulig av arbeidet ferdig før selve landsmøtet starter, skriver komiteens formann Lars Christian Nilsen.

Send forslag og innspill

Frist for forhåndsbehandling hos valgkomiteen settes til 28. oktober 2022, men forslag mottas helt fram mot valget. Forslag og innspill kan sendes Lars Christian Nilsen og/eller Merete Jonas på e-post: larschr.nilsen@technipfmc.com og merete.jonas@bilfinger.com