Nyheter > Utredningen om ny AFP er forsinket
LO og NHO ble enige om prinsippene rundt en ny avtalefestet pensjon (AFP) i årets tariffoppgjør, og satte sammen med Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet i gang en utredning.  Da tok man sikte på at utredningsarbeidet skulle være ferdig i løpet av året. Partene ser nå at utredningen vil ta lenger tid enn forventet. – Det er et omfattende arbeid, og vi ser nå at det tar mer tid enn det vi opprinnelig så for oss, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik. – Vi tar sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2019, i god tid før oppgjøret i 2020, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. Følsvik understreker at LO-medlemmene fortsatt skal få ta stilling til innholdet i en rådgivende uravstemning om den nye AFP-ordningen før oppgjøret i 2020. Sluttvederlagsordningen stenges fra 1. januar 2019. Når det gjelder oppstart av den framforhandlede sliterordningen, er arbeidet med denne i full gang. – Oppstarten vil bli noe senere enn det som opprinnelig var planlagt, men ordningen vil få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019 for de som kvalifiserer til støtte, sier Hessen Følsvik. Les mer på LOs nettside Kilde LO