Nyheter > Uravstemningen med Glass og fasadeforeningen er godkjent
Alle medlemmene som svarte på uravstemningen svarte ja til resultatet. Også Glass og fasadeforeningen har godkjent resultatet.