Nyheter > Uravstemningen med arbeidsledere Hotell og Restaurant er godkjent
Et stort flertall av medlemmene på overenskomsten arbeidsledere Hotell og Restaurant som svarte på uravstemningen svarte ja. Også NHO Reiseliv har godkjent resultatet.