Nyheter > Uravstemning for hovedtariffoppgjøret i Staten
Avstemningen er elektronisk hvor lenke blir sendt til registrert e-postadresse. — Vi har slått tilbake mot angrep på opparbeidede rettigheter og lønnssystem. I totalrammen på 2,8% har vi arbeidet for å sikre kjøpekraften for alle, sier FLTs medlem av forhandlingsutvalget, Alf Edvard Masternes. FLT anbefaler medlemmene å stemme ja til meklingsresultatet i uravstemningen. Frist for avstemning er torsdag 14. juni kl.17.00