Nyheter > Tillitsvalgt-verktøyet er nede
Det er for tiden ikke mulig å få logget seg på og benyttet tillitsvalgt-verktøyet. Vi arbeider med å få løst dette, og beklager de problemer som skapes for våre tillitsvalgte.