Nyheter > Tekniske Funksjonærer: Mekling og mulig streikeuttak

TIL MEKLING: Forbundsleder Ulf Madsen under forhandlingene om ‘Tekniske funksjonærer’ med NHO sommeren 2022. Foto: Frode Ersfjord

Når FLT og NHO til mekling om overenskomst for Tekniske Funksjonærer er det mulig at partene ikke kommer til enighet. Dersom så ikke skjer innen meklingsfristens utløp den 12. oktober kl. 24.00 er det fare for streik fra arbeidstidens start den 13. oktober 2022.

Hvem kan bli tatt ut i streik?

Det er i dag sendt ut informasjon til medlemmer og bedriftstillitsvalgte som er omfattet av første streikeuttak. Bedriftene som er omfattet av uttaket er: FMC Kongsberg Subsea AS Avd. Service Bergen Aibel AS Avd. Haugesund Rosenberg Worley AS Aker Solutions AS Avd. Stavanger Aker Solutions AS Avd Bergen FMC Kongsberg Subsea AS Avd. Kristiansund Baker Hughes Ge Dusavik Hq Vgsas Aibel AS Avd. Bergen Force Technology Inspection AS Avd. West Tananger Axpeak AS Aker Solutions AS Avd. Kristiansund Westcontrol Robertson AS

Kun streik ved uenighet

Forbundet vil presisere at arbeidskamp (streik) ikke vil bli aktuelt med mindre vårt forhandlingsutvalg ikke kommer til enighet med NHO under meklingen. Plassfratredelse (liste for streikeuttak, vist ovenfor) og oversikt over hvilke medlemmer som er omfattet av denne må uansett sendes Riksmekler og NHO en viss tid før meklingsfristen. Derfor er dette sendt allerede i dag. Berørte lokalavdelinger er varslet om streikeuttaket. Bedriftstillitsvalgte er også informert. Dersom du er omfattet av streikeuttaket og har spørsmål vedrørende dette kan du kontakte din tillitsvalgt eller lokalavdeling for informasjon. En veileder med svar på typiske spørsmål som dukker opp i forbindelse med konflikt kan du finner du under: Veileder i forbindelse med konflikt

Hvorfor FLT skal til mekling?

Da FLTs forhandlingsutvalg enstemmig valgte å bryte forhandlingene med NHO tidligere i juni, var det på bakgrunn av at man ikke så noen løsning for de viktigste kravene. Kravene omfatter regulering av arbeid offshore, endringer i lønnsbestemmelsen, forhandlingsspråk, rett til drøftelser ved bruk av «særlig uavhengige» og «ledende» stillinger og kompensasjon for tjenestereiser utenfor arbeidstid. Dette var og er krav som er viktig for FLTs medlemmer, og er problemstillinger det har blitt arbeidet med gjennom flere tariffoppgjør.

Første mekling siden 2014

FLT har ikke vært til mekling på denne overenskomsten siden 2014, og har alltid forsøkt å komme fram til et forhandlet resultat framfor å be andre om hjelp til å finne løsninger. Denne gangen valgte forhandlingsutvalget å avslutte forhandlingene da avstanden mellom FLT og NHO var for stor. Vi må derfor ha bistand fra Riksmekler for å komme videre. For mer informasjon: Les mer om gangen i et tariffoppgjør her. Les mer om permittering ved arbeidskamp her. Les mer på FLTs samleside om lønnsoppgjør og tariff her.