Nyheter > Har gitt innspill om strømstøtte til statsministeren

ULF MADSEN. Foto: Frode Ersfjord/FLT

Følgende er oversendt LO-ledelsen, næringsministeren og statsministeren. INNSPILL TIL STRØMSTØTTEORDNING FOR INDUSTRIEN  Som fagforbund har vi gjennom dette året fått oftere og oftere signaler fra våre medlemmer at strømprisen er kritisk for nettopp deres bedrift. Strømprisen rammer forskjellig i forskjellige virksomheter, og treffer noen kraftigere enn andre. Industrien trenger forutsigbarhet og det raskt da vi tror at vi ennå ikke har sett toppen. Konsekvensene av de økende prisene, rammer ikke bare bedriftene og deres ansatte, men hele samfunnet. Derfor er det viktig og det haster å komme med målrettede ordninger. Det er for sent å sette støtteordning i gang ved nyåret.  FLT mener at det må gjøres gode vurderinger og benyttes gode parametere for å gi støtte. Det må spesielt se på bærekraft, ringvirkninger i lokalsamfunnet og hva slags funksjon produksjonen har – om det er kritiske oppgaver eller infrastrukturoppgaver som skal løses. Arbeidsplasser er selvsagt en del av dette bildet, men det er viktig å målrette så tiltakene treffer de riktige målgruppene. Det må være en støtteordning og ikke en låneordning.  FLT er, som mange andre, bekymret over energisituasjonen. På den ene siden har en situasjon med høye strømpriser i Norge og i Europa utløst av Putin sin krigføring, på den andre siden er det behov for nok og billig strøm til industrien. FLT vet det er et arbeid i gang for å sikre mer fornybar energi, og vi håper dette arbeidet har et høyt tempo. Vi vil også nevne at vi til LO kongressen fremmet forslag om at Statnett skulle eie og drifte utenlandskabler.  Det kan være det blir strømrasjonering til vinteren, og for FLT er det da viktig at industrien skjermes. Det er viktig å være føre var i en slik situasjon.  Vi har ikke alle tiltakene for å få en sikker energiforsyning og nok og billig strøm, men vi vil melde inn at det er behov for politisk styring, og vil stresse hvor viktig det er at energien er i offentlig eierskap og betydningen av tempoet i arbeidet.   Vi håper at dette innspillet kan tas med i det videre arbeidet. Vennlig hilsen  Ulf Madsen Forbundsleder Forbundet for Ledelse og Teknikk