Nyheter > Supersamling hos statsråden

Hovedtillitsvalgte fra Rolls-Royce Marine hos Næringsdepartementet.

Tekst og foto: Frode Ersfjord

Opptatt av norske arbeidsplasser

— Min jobb er å være opptatt av arbeidsplasser i Norge. Det inkluderer hvilke satsninger vi har og hvordan vi kan løfte frem den marine næringen. Ordene tilhører statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Torbjørn Røe Isaksen, og falt under et møte med hovedtillitsvalgte fra FLT, Fellesforbundet, Tekna, Nito, Lederne og Negotia.

Møtet var unikt, med både hovedtillitsvalgte og forbundstopper fra seks forskjellige fagforeninger som sammen er bekymret for hva et eierskifte for Rolls-Royce Marine vil ha å si for norske arbeidsplasser og kompetanse.

— Vi er verdensledende i Norge på levering av høyteknologisk utstyr til skipsindustrien. 25.000 fartøyer i verden seiler i dag med utstyr produsert av Rolls-Royce Marine. Dette tilsvarer en fjerdedel av verdens sivile flåte, påpeker hovedtillitsvalgt i FLT, Aleksander Nedrevold.

Aleksander Nedrevold taler til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Varslet salg

Det ble i januar i år kjent at det britiske moderselskapet Rolls-Royce nå ønsker å selge den maritime delen av sin virksomhet. 1600 ansatte i Norge er nå usikre på fremtiden sin i bedriften.

Det er bred enighet blant de fagorganiserte om at en norsk eier vil være en fordel, men spesielt en ny eier som vil bevare fagmiljøet og arbeidsplasser i Norge, og derav den fagtunge maritime klyngen som har blitt bygget opp over mange tiår.

— Norge som sjøfartsnasjon har også mye ugjort for fremtiden. Dette er en næring med stort potensial. En rekke områder har sett mye teknologisk utvikling, og denne vil fortsatt gi betydelig etterspørsel for den kompetansen vi sitter med på Sunnmøre, forteller Nedrevold.

Det er i omlag 3600 ansatte i Rolls-Royce Marine globalt, hvorav nær 1600 er ansatt i Norge. Dette gjør Rolls-Royce Marine til den største bedriften på Sunnmøre.

Torbjørn Røe Isaksen lytter til hovetillitsvalgte fra seks fagforeninger.

Vil følge prosessen tett

Næringsministeren lovte å følge med på prosessen rundt eierskifte for Rolls-Royce Marine videre, og ba om konkrete forslag som vil kunne bidra til å bevare norske arbeidsplasser i næringen.

— Det var et positivt møte. Vi har også hatt en god dialog med bedriftsledelsen og tar gjerne nye møter med næringsministeren hvor vi kan komme med konkrete forslag til hvordan staten kan bidra aktivt, avslutter FLTs Nedrevold.

Les også

Kritisk til salg av Rolls-Royce Marine