Nyheter > Støtter opprustning av Forsvaret
STØTTER FORSVARSINDUSTRIEN: Forbundsleder Frode Alfheim vil ha et sterkere forsvar. Foto: Frode Ersfjord

Mange av medlemmene i IE&FLT vil stå midt i jobben med å fylle Forsvarets langtidsplans ambisjoner.

– Det er et trist bakteppe som har gjort at våre medlemmer må sørge for mer aktivitet i produksjonen av våpen og ammunisjon samt vedlikehold av forsvarsmateriell, forteller forbundsleder Frode Alfheim.

Forsvarsindustrien styrkes

I arbeidet med Forsvarets langtidsplan har IE&FLT løftet flere problemstillinger med hensyn til et økt behov for sikkerhet i Europa.

Regjeringens plan for Forsvaret innebærer en økt pengebruk på 600 milliarder kroner fra i år frem til 2036.

– Våre medlemmer i IE&FLT står skulder ved skulder med Regjeringen i arbeidet for å gjøre Norge, Norden og Europa tryggere. Vi er nå samlet i NATO også i Norden.

Regjeringen beskriver den fremlagte planen som et historisk løft.
– Vi må gjøre industrien enda mer i stand til å produsere det vi trenger for å gjøre oss tryggere inn i fremtiden, sier forbundslederen og viser til forbundets egne innspill.

Har blitt hørt

IE&FLT har på vegne av sine medlemmer problematisert kortsiktighet i kontrakter og avtaler. Det går utover muligheten til å ta vare på og videreutvikle kompetansen i bedriften.

– Kortsiktige kontrakter gjør at man mister kvalifisert personell, og gjør det vanskelig å satse langsiktig.

Forbundet mener at forsvarsindustrien trenger stabile rammebetingelser som ivaretar kompetanse og gir mulighet for langsiktighet.

– I en usikker tid er det særlig viktig med nasjonal kompetanse innenfor forsvarsindustrien, påpeker Alfheim.

IE&FLT organiserer medlemmer blant annet innen høyteknologisk produksjon i norsk forsvarsindustri.

– Forsvaret må utnytte de sivile ressursene på best mulig måte i samarbeid med Forsvaret og forsvarsindustrien i Norge, avslutter forsbundslederen.

Du kan lese planen ‘Forsvarsløftet – for Norges trygghet’ her.

BESØKTE KONGSBERG: Forbundsleder Frode Alfheim (fra venstre) og Første nestleder Merete Jonas besøkte Kongsberg Defense i mars 2024. Foto: Frode Ersfjord