Nyheter > Stortingshøring: FLT om vekst- og attføringsbedriftene
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/vb.186626994701210/1698415096855718/?type=2&theater

Krever tiltaksplan

Personer med nedsatt arbeidsevne må i dag vente i overkant av ett år etter vedtaket er gjort, før vedkommende får sitt behov for arbeidsmarkedstiltak iverksatt. FLT mener derfor at regjering nå må legge frem en tiltaksplan for å få ned ventetiden.
– Jo lenger man må vente, jo større er risikoen for at personen «loses» mot uføretrygd fremfor jobb, påpekte Jonny Simmenes under høringen til Stortingets Arbeids- og sosialkomité.
Forbundet har også gitt komiteen råd om å ikke redusere retten til arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år. – Sammenslåingen av avklarings – og oppfølgingstiltakene med tilhørende anbudsutsetting er ikke rett vei å gå. Selv om dette kan føre til overgang til jobb – for personer som står nærmest arbeidsmarkedet – så frykter vi at andre personer med nedsatt arbeidsevne vil bli nedprioritert. Les høringsnotatet fra FLT til statsbudsjett 2018 her