Nyheter > Stortingshøring: FLT om vekst- og attføringsbedriftene
Høring om Statsbudsjettet 2018

– Tidlig inngripen er et avgjørende virkemiddel for å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb, sa forbundsleder Jonny Simmenes under høringen til Statsbudsjettet 2018. Her kan du se innlegget i sin helhet, med påfølgende spørsmål fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

Posted by Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) on 27. oktober 2017

Krever tiltaksplan

Personer med nedsatt arbeidsevne må i dag vente i overkant av ett år etter vedtaket er gjort, før vedkommende får sitt behov for arbeidsmarkedstiltak iverksatt. FLT mener derfor at regjering nå må legge frem en tiltaksplan for å få ned ventetiden.
– Jo lenger man må vente, jo større er risikoen for at personen «loses» mot uføretrygd fremfor jobb, påpekte Jonny Simmenes under høringen til Stortingets Arbeids- og sosialkomité.
Forbundet har også gitt komiteen råd om å ikke redusere retten til arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år. – Sammenslåingen av avklarings – og oppfølgingstiltakene med tilhørende anbudsutsetting er ikke rett vei å gå. Selv om dette kan føre til overgang til jobb – for personer som står nærmest arbeidsmarkedet – så frykter vi at andre personer med nedsatt arbeidsevne vil bli nedprioritert. Les høringsnotatet fra FLT til statsbudsjett 2018 her