Nyheter > Stort gjennomslag for LO og FLTs fagskolepolitikk!

– Dette er svært gledelig, og noe vi og mange andre har jobbet hardt for i veldig mange år, sier 1. Nestleder Henning Skau.


– Nå er det opp til politikerne å vise politisk handlekraft for å vedta at fagskolene kan tilby høyere yrkesfaglig utdanning på nivå 5, 6, 7 og 8. Dette er et rammeverk som finnes i de fleste andre europeiske land (ref technopolis 2020), så det er viktig at det ikke blir satt igang en unødvendig lang og omfattende prosess for å utrede noe som allerede finnes, sier Skau.

NKR er et rammeverk og en nivåinndeling av utdanningssystemet i Norge. Fra grunnskole til doktorgrad. I dag er høyere yrkesfaglig utdanning plassert på nivå 5, midt mellom VGS (nivå 4) og UH (nivå 6,7 og 8). Dette er dessverre en stor begrensning for fagskolesektoren og forhindrer Norge i å tilby høyt etterspurt yrkesfaglig utdanning på nivå 6, 7 og 8.

– Som en konsekvens av dette er vi avhengig av utenlandsk arbeidskraft hvor denne utdannelsen finnes, samtidig som vi diskriminerer og ikke anerkjenner den kompetansen veldig mange har i dag. Dette har igjen utslag på lønn for den enkelte arbeidstaker og mangel på kompetanse for bedriftene. Samtidig vil endringen føre til at fagskolene i fremtiden lettere kan utveksle studenter innenfor EU-land sier Skau.

Flere partier har allerede politikk når det gjelder høyere nivå. Senest på ONFs landsmøte i slutten av mars svarte både AP, SP, R, SV og H JA til dette. Det burde derfor være et solid parlamentarisk flertall for å vedta endringen. FLT kommer derfor med en sterk oppfordring til Stortingets Utdannings- og forskningskomité til å sette dette høyt på dagsorden for å sikre fortgang i saken understreker Skau.

Evalueringen anbefaler også å ta bort delnivåer som nivå 5.1 og 5.2 til fordel for de konkrete nivåene (2-8) som vil bidra til å forenkle forståelsen av de ulike nivåene og er et positivt tiltak.

FLT, LO, ONF og mange andre aktører har kjempet lenge for å anerkjenne høyere yrkesfaglig utdanning på lik linje med universitets- og høyskoleutdanning, og en revidering av NKR er helt sentralt i dette. Det vil ikke si at alle dagens fagskoletilbud automatisk blir omgjort til disse nivåene, men åpner for at fagskolene kan opprette studietilbud på nivå 5,6, 7 eller 8, og at de som i dag ligger på feil nivå kan bli akkreditert på det korrekte nivået.

– Jeg vet at studentene på fagskolene på sikt ikke bare vil bli flere, men med dette også få det på papiret at de har gjennomført en utdannelse av lik verdi som de som velger en akademisk retning, sier Skau.

Hele rapporten kan leses i sin helhet her.

LOBBYVIRKSOMHET: FLT’s første nestleder tar en pause under en høring på Stortinget. Fra venstre. LO-sektretær Julie Lødrup, FLT-nestleder Henning Skau og CREO-leder Hans Ole Rian. Foto: Frode Ersfjord.