Nyheter > Sterke reaksjoner fra medlemmer i FLT
Forbundsstyret 2014 008 770

FLTs forbudsstyre er tydelige på at det ansvarlige er å først innhente kunnskap før en fatter en beslutning. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo.

FLT vil først ta stilling til om en skal utvinne olje- og gass etter at en konsekvensutredning er gjennomført FLT har ikke tatt stilling til olje- og gassutvinning i disse områdene, men vi ønsker å fatte riktig beslutning basert på fakta og ikke på populistiske uttalelser og feilaktig informasjon. En konsekvensutredning betyr ikke automatisk et vedtak om utvinning. -Forbundets medlemmer er opplært til og er vant til å fatte mest mulig rasjonelle beslutninger basert på kunnskap og fakta. FLTs forbundsstyre var klar på at dersom en konsekvensutredning anbefaler å ikke starte utvinning så vil vi ta det til etterretning. Derimot er det direkte uansvarlig å ta stilling til et så viktig spørsmål uten en konsekvensutredning, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. Her er uttalelsen fra FLTs forbundsstyre: Uansvarlig å gå inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, før en grundig konsekvensutredning er gjennomført FLT mener det er uansvarlig å verne områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja for fremtidig petroleumsvirksomhet før det er gjennomført konsekvensutredninger. Norsk olje- og industripolitikk må gjennom omstillinger for å møte det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser, men dette må gjøres smart, over tid og basert på kunnskap. Å si nei til konsekvensutredning av disse områdene, betyr at vi nekter oss selv kunnskap. En konsekvensutredning må baseres på ny kunnskap og ny teknologi. Norge produserer den «reneste oljen» i verden og det vil være uansvarlig og dårlig for miljøet å la disse ressursene ligge uten å gjøre en grundig vurdering. FLT mener at debatten om norsk oljepolitikk generelt og vern i særdeleshet preges av proklamasjoner fremfor kunnskap. Det er like lite grunnlag i dag for å så nei til oljeboring som å si ja til varig vern i disse områdene. FLT organiserer medlemmer i leverandørindustrien til oljeindustrien. Det anslås at det jobber 180.000 personer i oljeindustrien som igjen skaper minst det dobbelte av arbeidsplasser hos underleverandører og i ulik servicevirksomhet. Dette sammen med store skatteinntekter fra denne industrien har bidratt til å bygge den norske velferden. Hele landet må tas i bruk for å skape nye arbeidsplasser. FLT reagerer på ensidige og uansvarlige uttalelser om varig vern som også burde vært konsekvensutredet. FLT mener at LO-kongressens balanserte vedtak fra 2013 også står meget godt i dag hvor det heter: «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».