Nyheter > Statsråd fra FLT

TALTE TIL FROKOST: Jan Christian Vestre under FLT’s frokostmøte ‘Fast fundament eller usikker framtid?’ Faksimile: Vimeo

Ny næringsminister med FLT-bakgrunn

– Vi synes det er svært hyggelig at Jan Christian blir en del av regjeringen. Han får nøkkelrollen for industriutvikling og omstilling, uttaler forbundsleder Ulf Madsen. Vestre har bakgrunn som administrerende direktør i utemøbelprodusenten Vestre og er en standhaftig forsvarer av norske arbeidsplasser. – Dette er kanskje regjeringens mest krevende post. Det er behov for en mer aktiv næringspolitikk som gir nye arbeidsplasser og økt eksport, og industri basert på våre felles naturressurser. Vi skal gjennom et skifte som ivaretar og utvikler hundretusenvis av arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen. Men Norge har gode forutsetninger med sine rike naturressurser og norske arbeidslivsmodell, mener Madsen.

Kjent for bærekraftsengasjement

Den nye næringsministeren har vært kjent for å sette av 10% av årlige overskudd til bærekraftsprosjekter, samtidig som han har fått gode skussmål for sin iver om et seriøst og anstendig arbeidsliv. – Både Hans Christian Gabrielsen (tidligere LO-leder) og NHO-leder Ole Erik Almlid har tidligere rost Vestre som et mønstereksempel for å skape gode arbeidsplasser, samtidig som han er klimavennlig, påpeker Madsen.

Vil ha hundretusenvis av nye arbeidsplasser

Vestre deltok som innleder under FLT’s frokostmøte i vår om industripolitikk: Fast fundament eller usikker framtid? – Skal Norge lykkes med det grønne skiftet og skape hundretusenvis av nye arbeidsplasser, så er vi helt avhengige av å ha en offensiv og utålmodig fagbevegelse på laget, var Vestres åpning. Han la også til at han er stolt medlem av FLT. – Dette er rett mann på rett sted. At det skjedde allerede nå gir meg tro på at den nye regjeringen vil få en god start, avslutter forbundsleder Madsen. Artikkelen finnes også hos Frifagbevegelse.