Nyheter > Statsbudsjettet:
Ulf Madsen

Kritisk og uenig

Budskapet er som følger: Forbundet for Ledelse og Teknikk har 22 000 medlemmer, hvorav mange tilknyttet olje- og gassindustrien. FLT er overbevist om at en ikke får til det grønne skiftet hvis en ikke benytter kompetansen til de som arbeider i olje- og gassindustrien. FLT ønsker å utvikle og ikke avvikle sektoren.

Vedtaket om utsettelse av 26. konsesjonsrunde er uforståelig, og FLT er sterkt kritiske. Å utsette konsesjonsrunden gir uforutsigbarhet for ansatte, tar ikke innover seg energisituasjonen i Europa og gjør at det bygges ned viktig kompetanse avgjørende for fremtidens industri- og næringsliv. Avtalen kan være første steg i å avvikle, og ikke utvikle sektoren. FLT tror ikke politikerne vet hva dette har si, særlig for industrien.

Forventer ordentlig behandling

I tillegg til at FLT er mot vedtaket, reagerer vi på at et så viktig spørsmål avgjøres i 12. time i forhandlinger. Vi forventer seriøsitet i behandlingen av slike spørsmål, avslutter Madsen.

FLT håper vårt budskap blir hørt.

  • Avtalen kan være første steg i å avvikle, og ikke utvikle sektoren, sier Madsen.