Nyheter > STATSBUDSJETTET: – Svekker arbeidsmarkedstiltak og veier

Færre med nedsatt arbeidsevne på tiltak

Det var om lag 180.000 med nedsatt arbeidsevne som sto uten arbeid før koronakrisen, og flere er det nå under krisen. Det er et fall i personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak dersom man ser det i andel av alle med nedsatt arbeidsevne. – Det bekymrer oss, og regjeringen bør holde øye med utviklingen for de mest sårbare på arbeidsmarkedet, sier forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Det bevilges videre bare 39 millioner mer til arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA), noe som er under halvparten av behovet. – Når vi vet at 8 av 10 mellom 18 og 25 år med utviklingshemning ikke har jobb, ser vi at dette er alt for lite, sier Madsen. – Det er mest bare ord når Erna Solberg snakker om ansettelse og oppfølgning av mennesker med hull i CVen, sier Madsen. Han håper Stortinget kan bevilge mer midler til dette området.

Nedgang i veibudsjettene

– Vegvesenet får en budsjettnedgang på 1,9 prosent. Det gir stramme budsjetter, forbundslederen, som er bekymret for nedgangen på veiområdet. – Det er fortsatt store utfordringer i veinettet som må løses, sier han. FLT ser gjerne at budsjettet igjen kommer på et høyere nivå, avslutter han.