Nyheter > Stålkonstruksjoner med millimeterpresisjon

Fortalte om FLTs fremtid

– Bør vi bli værende i LO eller bør vi gå ut av LO?

Vi er på medlemsmøte hos Aker Solutions i Verdal. FLT-klubben har 200 medlemmer som arbeider med noen av verdens største stålkonstruksjoner.

Første nestleder i FLT, Henning Skau, stilte det retoriske spørsmålet ovenfor under åpningen på møtet.

LO ER FREMTIDEN: Første nestleder i FLT, Henning Skau, forteller om sammenslåingsprosessen med Industri Energi til FLT-klubben hos Aker Solutions på Verdal.

– Vi måtte stille oss selv noen grunnleggende spørsmål. Hvordan skal vi klare å beholde tariffavtalene og ordningene for medlemmene som vi er så stolte av, også i fremtiden?

Nestlederen forklarte deretter at forslaget til en sammenslåing med Industri Energi er en god idé nettopp fordi det nye forbundet fortsatt vil være en del av LO.

– Avtalene våre bevares og kan styrkes, medlemsfordelene blir som før, inkludert forsikringer og vår unike etter- og videreutdanningsordning. Mens kontingenten forblir den samme, fortalte Skau mens forsamlingen lyttet.

Fra enormt til mikro

Vi blir ledet rundt på det enorme verftet som er blant Trøndelags største arbeidsplasser, og kan skilte med et hundretalls lærlingplasser.

FORNYBAR KRAFT: Den kommende trafostasjonen Sunrise. Plattformen skal stå på havets bunn og vil fraktes sjøveien fra Verdal til New York. Foto: Frode Ersfjord

– Vi forbereder oss på et større volum. Da trengs både mer automatisering og flere arbeidsplasser. Etterspørselen er der, forteller FLT-medlem Anders Strand mens han skuer ut i en enorm verkstedhall.

LUFTIG: FLT-medlemmene Torbjørn Prestmo og Anders Strand viser hvordan sveising foregår. Foto: Frode Ersfjord

Her foregår sveising, manuelt så vel som datastyrt.

En av Aker Solutions konkurransefortrinn, som gir kunder over hele verden, er kompetansen på sveising av stålelementer.

– Den datastyrte sveisingen har toleranser ned til en hundredels millimeter, forteller Torbjørn Prestmo, som er klubbleder for FLT på verftet i Verdal.

FIN SVEIS: I bakgrunnen vises en datastyrt arm som brukes for ekstrem presisjon til sveising. Foto: Frode Ersfjord

Finsveisingen er for delene til såkalte juletrær. Disse brukes ute på sokkelen og er for brønninnstallasjoner.

– Teknologien bak er utviklet i samarbeid med SINTEF, legger Prestmo til.

Imponert nestleder

– Bonusen for en tillitsvalgt som meg er å få besøke medlemmene på bedriften de jobber, forteller nestleder Skau.

FLTs ledelse foretar høsten 2023 en politisk rundreise med medlemsmøter og bedriftsbesøk Norge rundt.

– Vi ønsker å betrygge medlemmene om at en sammenslåing med Industri Energi vil styrke begge parter. For eksempel vil det være opp til medlemmene lokalt om de vil slå sammen klubber, avslutter Skau.

PÅ TUR: Første nestleder i FLT, Henning Skau, beveger seg blant stål og verkstedhaller hos Aker Solutions i Verdal. Foto: Frode Ersfjord