Nyheter > Søk tilskudd til kompetanseutvikling

Bransjeprogrammene har som mål å utvikle og tilby korte utdanningsmoduler for å sikre produktiviteten og omstillingsevnen for bedriften og den enkelte. Målgruppen for kompetansetiltakene kan være alt fra fagarbeidere, ufaglærte og universitets- og høyskoleutdannede som jobber i bransjen.

Hvordan søke tilskudd?

– Det beste er om FLT- tillitsvalgte kan danne treparts-samarbeidsavtaler om utvikling og gjennomføring sammen med ledelsen og en utdanningstilbyder der dere holder til. Vårt utdanningsselskap Addisco er en genial løsning for å ivareta individuelle utdanningsbehov. Imidlertid kan et kompetanserelatert partssamarbeid, som tar utgangspunkt i felles oppfatninger om bedriftens behov, ivareta behovet for kollektive kompetanseløft i bedriften. Slik kan dere få til kompetanseoppgradering med basis i felles behov med arbeidshverdagen som omdreiningspunkt for læring og deltakelse. Det kaller jeg partssamarbeid i tråd med vårt formål om å arbeide for opplevelse av trygghet og mulighet til utvikling, sier Frode Janborg, utreder i FLT (se foto).

Inntil 15 millioner kroner blir i denne omgangen lyst ut gjennom bransjeprogrammet. Det kan søkes om midler til videreutvikling av nye eller eksisterende utdanningstilbud. Tilbudene skal være innenfor ett eller flere av områdene: Hydrogen, havvind og grønn ammoniakk, bærekraft i byggenæringen, eller yrkesrelaterte norskkurs for byggebransjen.

En søknad må være utformet i samarbeid med en offentlig godkjent utdanningsleverandør. Det kan være en fagskole, høyskole eller et universitet. Det er kun utdanningsleverandører som kan søke om midler til å utvikle opplegg, innhold og studier som organiserer opplæringen slik at den i størst mulig grad treffer deltakerne, og dermed senker terskelen for å ta videreutdanning.

Viktig informasjon om søknad

Har dere alt funnet en egnet samarbeidspartner eller har spørsmål om bransjeprogrammene, ta kontakt med Frode Janborg på e-post fj@flt.no. NB! Det er svært viktig at samarbeidspartneren (utdanningsinstitusjonen, journ. anm) deltar på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sitt digitale søkerseminar 15. mars. Finn seminaret her

Fakta om bransjeprogrammet for industri- og byggenæring

Bransjeprogrammet er representert ved Norsk Industri, Industri Energi, Parat, Fellesforbundet, Nito, LO, Tekna, Byggenæringens Landsforening og FLT

Ny teknologi og digitalisering er blant driverne for et grønt skifte, men også for å opprettholde konkurransekraft og høy produktivitet i industri- og byggenæringen. Årets utlysing har derfor fokus på bærekraftige kompetanseutviklingstilbud.