Nyheter > Satt agendaen på LO Stats kartellkonferanse
Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes sa fra konferansens talerstol at utfordringene i attføringsbransjen aldri har vært større enn de er i dag. – FLT har de siste årene sett hvordan denne regjeringen ivrer etter å «anbudsutsette» attføring – er i ferd med å utradere store deler av bransjen. Over hundre tusen personer har behov for oppfølging for å komme ut i arbeidslivet. Disse trenger ikke først og fremst et «springbrett» med vikarbyråer og midlertidige ansettelser, uttalte Simmenes. – Nærmest under radaren har regjeringen gått i strupen på attførings-området og er i ferd med å ligge en hel bransje brakk bla. a til fordel for vikarbyråer og attføringsprofitører. Frp, Høyre og Venstre nekter til og med å evaluere ordningen med anbud? Jeg er bekymret for bransjen og jeg er bekymret for oss alle dersom denne regjeringen skulle få fornyet tillit til høsten, avsluttet forbundslederen.
1. nestleder i FLT Ulf Madsen

1. nestleder i FLT Ulf Madsen

1. nestleder i FLT Ulf Madsen tok for seg den nye FAFO-rapporten om varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser at stadig færre varsler og flere opplever negative konsekvenser ved varsling. – I dag er det varsleren som må ta hele risikoen dersom vilkåret for forsvarlig varsling ikke er oppfylt eller for den saks skyld er oppfylt. Konsekvensene av varsling kan bli store. Advarsel, oppsigelse, avskjed, synlige og usynlige gjengjeldelser. Resultatet kan bli: en vegrer seg for å varsle, konstaterte Madsen. – Jeg håper og tror dette er en sak den kommende regjering kan gjøre noe med bl.a. gjennom justering av loven slik at vi kan få større åpenhet for varsling – som er det sammen som en sunn virksomhetsskultur, avsluttet Madsen.
Leder i FLT Statens Vegvesen Alf Edvard Masternes

Leder i FLT Statens Vegvesen Alf Edvard Masternes

Leder i FLT Statens Vegvesen Alf Edvard Masternes åpnet med å konkludere med at regjeringens nyopprettede selskap Nye Veier AS aldri skulle ha blitt opprettet. – Solvik Olsens såkalte nyvinning betyr reduserte veistandarder for å spare penger. Og til alt overmål: Selskapet skal ikke gjøre noe annet enn det Statens vegvesen gjør, nemlig bygge og drifte veier. I tillegg, i tillegg skal selskapet finansieres med bompenger. Ja, faktisk 30 % finansiert med bompenger, slo Masternes fast. Masternes fremmet to krav til Ap-lederen om han vinner valget til høsten. – For det første: Legg ned dette selskapet: For dem har enda ikke bygd en meter vei!  Dette er sløsing med fellesskapets midler. Demokratiet blir dessuten utfordret når makt blir flyttet fra offentlig debatt til lukkede styrerom. For det andre: Få endret finansieringsformen av Statens vegvesen: Vi vil ha prosjektfinansiering med flerårige budsjett som kan løfte veistandarden og veisikkerheten over tid. Da slipper vi å bygge stykkevis og delt, rundet Masternes av.