Nyheter > Rundreise region øst
Møter med medlemmer og bedriftsgrupper, bedriftsbesøk og middag med avdeling 092 var noe av det som sto på agendaen, da 1. nestleder og regionrådgiver i Øst, Elisabeth Mogård, dro på rundreise i regionen.

Grønn industri og lyse fremtidsutsikter

Industribedriftene Rockwool, Borregaard og Nexans kunne vise frem imponerende ny teknologi når det gjelder å redusere utslipp. – Det var både spennende og lærerikt å se hvordan bedriftene er proaktive og finner løsninger for å redusere utslipp. Det er ingen tvil om at industrien og utvikling av ny teknologi er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. FLT har store og aktive bedriftsgrupper på disse bedriftene, noe som bidrar positivt med kompetanse og innovasjon, sier 1. nestleder Aud Marit Sollid. Nexans i Halden har den største bedriftsgruppen i region øst med ca. 160 medlemmer, da FLT kom på besøk inviterte de på omvisning på bedriften og medlemsmøte. Samtlige i bedriftsgruppestyret har benyttet etter- og videreutdanningstilbudet via Addisco og skaffet seg kompetanse bedriften trenger, både ved å ta kortere kurs og bachelorgrad i Teknologiledelse. Nexans har valgt å satse på kompetansen som finnes i Halden ved å utvide virksomheten. – Fremtiden ser lys ut, da det er planlagt store investeringer her i Halden. Våre produkter og vår lange erfaring er en helt essensiell del av Nexans-konsernets nye strategi for elektrifisering. Våre franske eiere satser stort på å virksomhet her i Norge fremfor å satse i for eksempel et lavkost land, det viser at kompetansebedrifter kan ha en lys fremtid også i et høykostland som Norge, forteller hovedtillitsvalgt i Nexans Kent Dahlin. Les mer om industri og teknologi på Nexans, Borregaard og Rockwool Vil du vite mer om hva som skjer i region øst, bli medlem i Facebookgruppa for region øst (kun for medlemmer i FLT).

Dette skjedde også på rundreisen:

• Bedriftsbesøk Personalpartner • Medlemsmøte og middag med avdeling 092. Bente Holtet ble takket av som leder • Bedriftsbesøk og møte med bedriftsguppa på Borregaard

Les også:

Regioner i FLT Medlemsfordeler Rundreise i region midt Rundreise i region nord