Nyheter > Rundreise i region sør
Møter med medlemmer og bedriftsgrupper og bedriftsbesøk sto på agendaen, da forbundslederen sammen med politisk rådgiver Karin Yrvin, regionrådgiver Harald Flatnes og avdelingstillitsvalgt Bjørnar Abusland dro på rundreise i regionen.

Verdensledende industri i omstilling

Aludyne,Berry Alloc og Fiven Norge AS var noen av stoppene på rundreisen. Disse industribedriftene er ikke bare med i den internasjonale konkurransen, men de er verdensledende på sine produkter. – Næringslivet i region sør er svært interessant. Det er gledelig at mange av industribedriftene har utenlandske eiere som velger å satse i Norge fremfor å flagge ut. Tilgang på riktig kompetanse og billig kraft er sentrale stikkord her. Det siste er særlig aktuelt da industrien er i en stadig omstilling for å redusere klimaavtrykk, sier Ulf Madsen, og legger til at FLT tar med seg de industripolitiske innspillene fra bedriftene videre i forbundets faglig politiske arbeid.

Nye arbeidsplasser og usikker situasjon

Krav om reduksjon av klimaavtrykk og forurensing fører til at industrien må gjøre større, langsiktige investeringer som kan skape nye arbeidsplasser i regionen på sikt. Derfor er det viktig at virkemidler og offentlige støtteordninger tilpasses en ny tid, og at utfordringer i større grad møtes med støtte og incentiver. Mange av bedriftene opplever en usikker situasjon i kjølvannet av pandemien, hvor de henger etter med ordre noe som igjen skaper usikkerhet blant de ansatte. Flere av medlemmene hadde spørsmål og problemsstillinger de ville ta opp med forbundslederen. – Vi har en god dialog med våre tillitsvalgte på bedriftene. De gjør en uvurderlig innsats. En del av problemsstillingene som ble løftet frem kommer vi til å arbeide videre med sentralt i forbundet for å støtte opp om de tillitsvalgtes arbeid, forteller Madsen. Han er imponert over mangfoldet av virksomheter, og innsatsen og motivasjon medlemmer og tillitsvalgte viser. Dette lover godt for fremtiden, mener forbundslederen.

Dette skjedde også på rundreisen:

  • Bedriftsbesøk Sørlandschips AS
  • Bedriftsbesøk GE Healthcare
  • Bedriftsbesøk Kristiansand Skruefabrikk
  • Medlemsmøte med avdeling 37
  • Medlemsmøte med avdeling 103

Les også:

Regioner i FLT Rundreise i region øst Rundreise i region midt Rundreise i nord