Nyheter > Rekordstor deltakelse i LOs medlemsdebatt

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes er godt fornøyd med deltakelsen i LOs medlemsdebatt

Deltakelsen i LOs medlemsdebatt var tredoblet sammenliknet med debatten i 2013. Tilbakemeldingene fra LOs medlemmer er klar. De ønsker en ny kurs etter valget. – Resultatene fra medlemsdebatten overrasker meg ikke. De siste årene har kun to OECD-land hatt dårligere utvikling i andel av befolkningen som er i jobb enn Norge. Å prioritere arbeid og trygghet fremfor skattelette til Norges rikeste er noe som engasjerer medlemmene våre, uttaler forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. Foran valget til høsten vil LO kreve svar fra de politiske partiene om hva de ønsker å gjøre på områdene som er viktigst for LO-medlemmene. Dette er LO-medlemmenes 10 viktigste saker:
 • Ja til faste stillinger
 • Bekjempe arbeidsløsheten
 • Full lønn under sykdom
 • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
 • Fri tannbehandling for flere
 • Økt bemanning innen helse og omsorg
 • Likelønn mellom kvinner og menn
 • Forsvare AFP-ordningen
 • Kjempe mot sosial dumping
 • Rett til heltidsstillinger
I FLT deltok 4.677 medlemmer i medlemsdebatten. Dette er en femtedel av medlemsmassen og mer enn gjennomsnittsdeltakelsen i resten av LO. Dette er FLT-medlemmenes 10 viktigste saker:
 • Bekjempe arbeidsløsheten
 • Forsvare AFP‐ordningen
 • Ja til faste stillinger
 • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
 • Kjempe mot sosial dumping
 • Full lønn under sykdom
 • Fri tannbehandling for flere
 • Økt bemanning innen helse og omsorg
 • Mot salg av fellesskapets ressurser
 • Likelønn mellom kvinner og menn
– Svarene sammenfaller med tidligere undersøkelser blant FLTs medlemmer, og viser tydelig at vi gjør rett i å prioritere sysselsetting og trygghet for medlemmene i arbeidet vårt. Våre medlemmer har ni av topp ti prioriteringer til felles med resten av LO-medlemmene. Nå må vi jobbe frem mot valget for å sikre den nye kursen som medlemmene har signalisert at de ønsker, avslutter Simmenes. Les mer om LOs medlemsdebatt på lo.no