Nyheter > Regjeringen vurderer alternativ organisering av Arbeidsforberedende trening

Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen, varslet 19. januar Stortinget om at regjeringen vil sende ut et høringsnotat om Arbeidsforberedende trening (AFT). Dette jobbes det nå med i departementet. Selve høringsnotatet er ennå ikke publisert, men det er ventet at dette kommer snarlig.

Notatet vil drøfte mulige endringer i organiseringen av AFT, og anbudsutsetting er ett av flere alternativer som vil bli omtalt. Endringer for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) vil ikke være tema i høringsnotatet. Utover dette vet vi ennå ikke noe om innholdet i notatet.

Arbeids- og sosialdepartementet har innhentet en juridisk betenkning om anskaffelsesformen på AFT. Vi er varslet om at ASVL i samarbeid med Arbeid & Inkludering vil innhente juridisk bistand for å vurdere mulighetene for at tiltaket kan fortsette under dagens ordning, der forhåndsgodkjente tiltaksarrangører tildeles oppgaven.

FLT har opprett kontakt med andre organisasjoner, partiene på Stortinget, LO og Fellesforbundet for å mobilisere mot et eventuelt forslag om anbudsutsetting. FLT vil skrive høring på notatet og vi kommer med ytterligere informasjon om saken fremover.