Nyheter > Regionkonferanse øst

REGION ØST: Her med foredragsholdere. Foto: Kai Hovden.

– Vi opplever god aktivitet i avdelingene våre og er mye ute på bedriftsbesøk. Rekruttering skjer i møtet mellom mennesker, det å skape relasjoner er avgjørende. Antall yrkesaktive medlemmer i regionen øker, sier Elisabeth Mogård som er FLTs regionrådgiver i øst (avbildet på forsiden av saken, journ anm). Hun legger til at regionkonferansen er et viktig møtepunkt for avdelingstillitsvalgte i regionen. Her er det rom for å dele erfaringer og motivere hverandre. Samhold er viktig. Det var cirka 16 tillitsvalgte fra avdelingsstyrene i regionen på konferansen i Fredrikstad. Avdeling 21 Fredrikstad var ansvarlig for arrangementet. Til konferansen var det invitert to foredragsholdere fra LO. Onur Safak (LOs organisasjonsavdeling) holdt et foredrag om hvordan det kan skapes engasjement og aktivitet blant medlemmer og tillitsvalgte. Ulf Lervik (regionleder LO Viken Oslo) ga innsikt i LOs arbeid i regionen og i samarbeid om praktisk organisasjonsarbeid.

Dette ble diskutert på regionkonferansen:

  • Forbundets virksomhetsplan: Ble gjennomgått og diskutert. Regionen vil særlig arbeide med målene i virksomhetsplanen som omhandler økning i medlemsmassen og styrking av tillitsvalgte. Avdelingene fikk i oppgave å regne ut hva 4 prosent økning faktisk betyr for deres medlemstall. Det er viktig at avdelinger og tillitsvalgte prøver å fange opp medlemmer som står i fare for å melde seg ut.
  • Samarbeid med LO: Avdelingene fikk i hjemmelekse til neste regionkonferanse å bli bedre kjent med LO lokalt og se på muligheter for samarbeid.
  • I tillegg skal alle avdelinger avholde et medlemsmøte. Det ble også informert om rekrutteringsprosjektet LO for alle.
  • Bedriftsbesøk, skolering og kurs: Regionrådgiver holdt et innlegg om forbundets sentrale kurs og hvordan avdelingene kan søke om støtte til konferanser. I tillegg ga hun en innføring i hvordan bedriftsbesøk kan legges opp. Det er regionrådgiveren som gjennomfører bedriftsbesøkene, eventuelt sammen med lokal avdeling om mulig.

Ønsker din avdeling besøk av regionrådgiver i øst?

Regionrådgiveren bistår gjerne avdelinger med bedriftsbesøk og rekrutteringstiltak. Kontakt Elisabeth Mogård på telefon 917 69 654 eller e-post: elmo@flt.no Les mer om regioner i FLT