Nyheter > Prosjekt 6.6: Resultater og rapport
prosjekt 6.6, flt

Trøndelagsavdelingene: Rune Heggem, Kjell Olav Strømsli, Hallvard Løseth, Jan Krokdal, Bodil Krokan og Janne Solvold. Alle foto: Frode Ersfjord

Avdelingene har arbeidet ulikt med prosjektmålene. I region Trøndelag har det vært fokus på organisasjonsbygging og skolering. I region Sør-Vestlandet ansatte prosjektet en egen medarbeider som arbeidet med rekruttering (se faktaboks). Forbundsleder Jonny Simmenes roser prosjektet: -Dette er et av de mest omfattende organisasjons- og rekrutteringsprosjektene forbundet har hatt i nyere tid og resultatene gir verdifull kunnskap som vi kan bygge videre på. Særlig interessante er erfaringene fra Trøndelag.

Optimisme og nedgangstider innvirket

Sammen med resultatene fra prosjektet, presenterte avdelingene sine erfaringer på Evalueringskonferansen 30. august. Avdelingene på Sør-Vestlandet, avd. 22 i Rogaland, avd. 14 i Hordaland og avd. 107 Sunnhordland, pekte på de økonomiske nedgangstidene i regionen som hovedårsak til at rekrutteringen ikke helt gikk som planlagt. Trøndelagsavdelingene, avd. 108 Trøndelag Nord, avd. 136 Frøya, avd. 116 Kyrksæterøra og avd. 17 Trondheim var ikke så utsatt for de økonomiske nedgangstidene og opplevde mer optimisme i prosjektperioden.

Resultater i region Sør-Vestlandet

 • Synlighet og markedsføring skaper medlemsvekst: Å nære og bygge opp under eksisterende medlemmers entusiasme er en god investering. Avdelingene har blitt mer synlig av å ha en representant ute blant medlemmene på dagtid. Avdelingene har kommet i kontakt med medlemmer i bransjer man ikke har hatt noen kontakt med før.
 • Rekruttering kan ikke drives adskilt fra resten av organisasjonen: Nært samarbeid mellom organisasjonsleddene er avgjørende for medlemsvekst. Å skape et godt rekrutteringsmiljø krever tid, engasjement og eierskap.
 • Antall innmeldinger avdelingene i Sør-Vestlandet i perioden 02.2016 – 08.2017: 456 nye medlemmer, som tilsvarer en måloppnåelse på 40 prosent sett opp mot opprinnelig mål.

Resultater i region Trøndelag

 • Økt aktivitet og flere tilbud til medlemmene i form av avdelingskonferanser, bedriftsbesøk, kurs og medlemsmøter.
 • Økt profilering og synlighet.
 • Mer bistand til medlemmene.
 • Bedre styrearbeid: Økt ressurs- og kompetansebruk innad i avdelingsstyrene, økt initiativ og engasjement blant styremedlemmene.
 • Økt samarbeid mellom avdelingene.
Prosjekt 6.6, flt

Prosjektgruppa: Elisabeth M. Mogård, Camilla Hanses, Frode Janborg, Brikt Terje Skiparnes, Stein Arne Lunderbye og Leif Roar Mikkelsen.

Videre læring

På Evalueringskonferansen trekkes det fram følgende punkter forbundet kan ta lærdom av i videre arbeid:
 • Organisasjonsbygging er alfa og omega.
 • Å nære og støtte de lokale tillitsvalgte må være forbundets første prioritet.
 • Tilføring av ressurser alene er ikke nok.
 • Antakelsen om at tilførte ressurser løser utfordringer som mangel på ressurser og tid kan ikke være et premiss for videre tiltak.
 • Samhandlingen sentralt/ lokalt må baseres på lokale premisser.
 • Lokal forankring, lokalt eierskap og lokal gjennomføring i avdelingene.

Last ned prosjektrapport og les mer:

Last ned prosjektrapporten Last ned sammendraget av prosjektrapporten Full fart på Frøya Fakta om prosjekt 6.6 I henhold Landsmøtevedtaket (2013) skal prosjekt 6.6: «styrke arbeidet med rekruttering, skolering og organisasjonsarbeid ute i avdelingene (regioner/områder), (…) koordinere og bistå bedriftsgruppers, avdelingers og forbundets behov innen disse regionene, og (…) drive utadrettet virksomhet i samarbeid med avdelingene ute i regioner og områder med stort potensial for rekruttering». Prosjektet har jobbet med rekruttering, skolering og organisasjonsarbeid. Disse tre områdene henger nøye sammen og danner byggesteinene i det vi kaller organisasjonsbygging. Prosjekt 6.6 startet i 2015. Region Sør-Vestlandet og region Trøndelag ble valgt ut til å delta i prosjektet. Brikt-Terje ble ansatt prosjektmedarbeider og har jobbet med rekruttering i avdelingene på Sør-Vestlandet. I Trøndelag var fokus organisasjonsarbeid og skolering med bistand fra FLT sentralt. Prosjektkoordinator for prosjekt 6.6 er Camilla Hanses, rådgiver i FLTs organisasjonsavdeling. De endelige resultatene av prosjekt 6.6 ble presentert på Evalueringskonferanse for prosjektet 30. august 2017.