Nyheter > Påmeldingsfrist for tariffkonferanse
Nestleder i LO Tor-Arne Solbakken innleder om LOs syn på hovedoppgjøret 2016 på FLTs tariffkonferanse.

Nestleder i LO Tor-Arne Solbakken innleder om LOs syn på hovedoppgjøret 2016 på FLTs tariffkonferanse.

Tariffrevisjonen 2016 nærmer seg og administrasjonen har besluttet å avholde tariffkonferanse på Thon Hotell Opera 24. – 25. februar 2016 fra lunsj til lunsj. 1. nestleder i FLT Ulf Madsen gleder seg til å ta i mot engasjerte tillitsvalgte for å forberede arbeidet opp mot hovedoppgjøret. -Konferansen vil fokusere på hovedoppgjøret 2016, men også ta for seg aktuelle problemstillinger som hybridpensjon og arbeidstidsutvalgets rapport, uttaler Madsen.
1. nestleder i FLT Ulf Madsen ønsker velkommen til tariffkonferanse.

1. nestleder i FLT Ulf Madsen ønsker velkommen til tariffkonferanse.

Hver avdeling kan maksimalt få med 2 deltakere. Dersom det blir stor interesse kan det bli nødvendig å begrense antall deltakere på grunn av begrenset plass på konferansen. Avdelingene må derfor sende påmelding i prioritert rekkefølge. Det oppfordres til deltakelse fra ulike overenskomstområder. Navn, e-postadresse, telefonnummer, virksomhet og overenskomstområde for de påmeldte deltakere må sendes inn. Påmeldingen skjer til: postkasse@flt.no