Nyheter > På bedriftsbesøk med IE

bedriftsbesøk, fossheim, flt, ie
PÅ BESØK PÅ FOSSHEIM. Foto: Karin Yrvin

På Fossheim møtte de blant annet Kim Larsen og Terje Asprusten. Fossheim holder til på Kaldbakken, og har 51 ansatte. Den største enkeltkunden er NAV som kjøper attføringsrelaterte tjenester gjennom rundt 143 tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Formålet var å gi Industri Energi et innblikk i en bransje som er svært viktig for Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Det ble snakket om anbudsregimet og andre saker knyttet til bransjen, men også den pågående prosessen om et nytt forbund. De to forbundslederne ble utfordret på hvordan organisasjonsgraden skal opp, om faglig fellesskap og om innholdet i samarbeidskomiteene. Og bedriftenes rolle i en ny struktur. Industri Energi oppsummerte det som et innholdsrikt og nyttig møte hvor utfordringene for bransjen kom tydelig frem. Ulf Madsen konkluderte med at det var nyttig for Industri Energi å lytte og lære i den pågående prosessen.