Nyheter > Ønsker trepartssamarbeid om ny industri
aker solutions, flt, ulf madsen

Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

FLT var en av flere fagorganisasjoner som ble invitert til seminaret 20. juni. – FLT er opptatt av industriutvikling som skaper nye arbeidsplasser for våre medlemmer. Det skjer mye spennende på dette området i industribedrifter som FMC, Hydro og Norcem, hvor flere av våre medlemmer jobber. Selv om FLT er av den oppfatning at olje og gass er en viktig del av fremtiden for norsk industri, er vi åpne for utvikling av og kompetanseoverføring til ny industri. Dette er noe FLT gjerne bidrar til, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Trepartssamarbeid skaper fremtidas arbeidsplasser

Atle Teigland er konserntillitsvalgt for LO i Aker Soultions og en av dem som står bak seminaret. Han forteller at bakgrunnen for seminaret er et ønske om samarbeid og politisk støtte fra fagorganisasjonene til å etablere vindkraft og karbonfangst som ledende industri i Norge, noe som vil bidra til nye arbeidsplasser på sikt. Leder for selskapets vindsatsning, Astrid Skarheim Onsum, presenterte den nyeste teknologien innen vindkraft basert på flytende plattform. Her drar selskapet veksler på sin kompetanse fra olje og gass ved å plassere vindmøllene på en plattform, noe som blant annet løser utfordringene med store og høye konstruksjoner på land. – Forholdene er ideelle for vindkraft i Norge på flere måter. Vi har kompetansen som trengs for å gjøre dette til en ledende industri, gunstige vindforhold og politisk stabilitet. Det vi ikke har på plass enda er handelskjedene som skal til for å håndtere dette, i tillegg opplever vi en del regulatoriske uklarheter. Olje og gass ble en ledende industri i Norge, blant annet på grunn av trepartssamarbeidet. Vi inviterer derfor fagorganisasjonene til å utvikle denne nye industrien sammen med oss, sier Onsum.

Nye arbeidsplasser

Visepresident & ansvarlig for CCUS, Oscar Graff,  viser selskapets nyeste teknologi innen karbonfangst. Han anslår at det vil skapes 30.000 – 50.000 nye arbeidsplasser innen karbonfangst i Europa (tall fra Sintef om CSS, journ.anm). Graff trekker frem Norcem i Brevik som et eksempel på hvordan dette kan gjøres (se video). Dersom Norge skal dra nytte av den nye industrien, mener Aker Solutions at det må legges til rette politisk og økonomisk som det ble gjort oljenæringen i sin tid. Veien ble til underveis, men et godt trepartssamarbeid, økonomiske incentiver og politisk velvilje bidro til å beholde verdiskapningen i Norge. Fakta Trepartssamarbeid er en betegnelse på samarbeid mellom organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere (partene) og staten. Samarbeidet omfatter i hovedsak arbeidslivsspørsmål, men har historisk sett også hatt betydning for andre deler av statens økonomiske politikk. I Norge utviklet det seg et visst samspill mellom hovedorganisasjonene LO og N.A.F. og staten allerede i mellomkrigstiden i forsøkene på å etablere fastere spilleregler i arbeidslivet. Gjennom etterkrigstiden ble samarbeidet stadig tettere. Samarbeidet med partsorganisasjonene ble blant annet viktigste plattform for myndighetenes inntektspolitikk (kilde snl.no). Et godt trepartssamarbeid er det som ligger til grunn for det vi kaller Den norske modellen (video)