Nyheter > Ønsker statsminister Jonas Gahr Støre velkommen til FLTs landsmøte
-Jeg forutsetter at det er statsminister Jonas Gahr Støre som kommer til vårt landsmøte i november, for å fortelle hvordan fagbevegelsen og FLT kan få Norge på rett kurs, sier en håpefull forbundsleder i FLT, Jonny Simmenes. -Den norske modellen krever sterke og ansvarlige fagforeninger. Lavere organisasjonsgrad truer ikke bare de ansattes rettigheter, men hele velferdssamfunnet. FLT skal være i første rekke for å styrke faglige rettigheter og forbundet drar derfor i gang diskusjoner frem mot landsmøtet i november, sier forbundsleder Jonny Simmenes. Forbundsledelsen ser frem til en engasjert debatt, ikke bare på selve landsmøtet, men også i forkant av landsmøtet. -Vi har nå avholdt vår første regionkonferanse hvor det var stort engasjement og meningsbrytning om en rekke spørsmål. Hvordan skal FLT få enda flere medlemmer? Hvordan skal FLT ivareta medlemmer som sliter i arbeidsforhold? Disse spørsmål og mange flere vil vi ha medlemmer og tillitsvalgte til å si sin mening om, sier Jonny Simmenes. Den første regionsamlingen lover godt for fortsettelsen frem mot landsmøtet til FLT. Men det er avgjørende milepæler før landsmøtet. LO-kongressen i mai og stortingsvalget. Denne og neste uke vil forbundets politiske ledelse ha møte med alle avdelingene. Her vil arbeidet med landsmøtet bli gjennomgått. I tillegg vil det bli gitt informasjon om rekrutterings- og organisasjonsprosjektet, samt rapport fra utvalget som har vurdert forbundets organisering. Første region ut er Østlandet, før turen går til våre tre nordligste fylker og avsluttes på Vestlandet. I løpet av januar vil alle avdelingene ha fått informasjon om det kommende landsmøte.