Nyheter > Ønsker Etter- og Videreutdanning!
UNI pris 2016 2

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes viser frem innovasjonsprisen FLT og Addisco mottok på et arrangement tidligere i år.

  Forbundets stipendordning bevilger stipender til ca. 700 av forbundets medlemmer hvert år, og har de siste 5 årene brukt mer enn 125 millioner kroner til etter- og videreutdanning. Dette er en helt unik ordning som forbundet er svært stolt av og som vi ønsker å videreutvikle til beste for våre medlemmer. I disse dager sendes Addisco ut svarbrev for opptak til kurs høst 2016 Høsten 2016 har vi mottatt 280 søknader fordelt på 173 studieplasser til Addiscokurs. I tillegg kommer søknad om stipend til åpne studier ved andre utdanningsinstitusjoner. I likhet med de siste årene må FLT også dette semesteret prioritere søkere til stipend og opptak til studier med bakgrunn i en helhetsvurdering der antall år som medlem, kjønn, alder, geografi, tariffområde, bedriftstilhørighet, blanding av nye og studenter i studieløp blir hensyntatt. Noen søkere vil derfor få avslag på sin søknad om studieplass denne høsten. FLT håper på forståelse for at prioriteringen er nødvendig. Det er imidlertid viktig å huske på at dersom man får avslag så er det mulig å søke opptak ved senere semester. Det er svært viktig at søknader sendes inn så tidlig som mulig og senest innen de oppsatte frister slik at forbundet får oversikt over antall søkere og kan gjøre de nødvendige vurderinger. Topp karakter til forbundets stipendordning og Addisco Den pågående undersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utfører for FLT og Addisco viser svært gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Selv om undersøkelsen ikke er ferdigstilt ennå så viser foreløpige resultater på at forbundets stipendordning og Addisco sitt etter- og videreutdanningstilbud får topp karakter. Dette er vi svært glad for! Forbundet arbeider kontinuerlig for å videreutvikle alle våre medlemstilbud – også våre medlemmers muligheter for kompetanseheving. God sommer!