Om FLT > Organisasjon > Landsrådet

Landsrådsrepresentantene velges for fire år. Landsrådet er forbundsstyrets rådgivende organ og kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, dog minst en gang per år.

Region nord

Representant 1: Kurt Andreas Nilsen, avd. 058 Tromsø
Representant 2: Bertine Olsen
Representant 3: Erik Billy Rehnlund
Representant 4: Lene Sivertsen, avd. 012 Mo i Rana

Vararepresentant 1: Guttorm Aasebøstøl, avd. 053 Kjøpsvik
Vararepresentant 2: Dan Eivind Johansen, avd. 058 Tromsø
Vararepresentant 3: Anders Larsen
Vararepresentant 4: Aleksander Bergheim

Region midt

Representant 1: Svein Knudsen, avd. 040 Kristiansund
Representant 2: Kenneth Aastrøm Hynne, avd. 108 Trøndelag-nord
Representant 3: Grethe Uran, avd. 060 Sunndalsøra
Representant 4: Jens Tetlie

Varapresentant 1: Torfinn Krogstad, avd. 121 Meråker
Varapresentant 2: Ravinthrakumar Suntharalingan
Varapresentant 3: Bodil Krokan
Varapresentant 4: Alf Johan Antonsen

Region vest

Representant 1: Berit Haugsland, avd. 022 i Rogaland
Representant 2: Jan Olav Gjerde, avd. 119
Representant 3: Christian Danmo
Representant 4: Åge Grasdal, avd. 014 i Hordaland

Vararepresentant 1:  Bjørn Arve Aanes, avd. 045 Årdal
Vararepresentant 2: Nina Galta
Vararepresentant 3: Charlotte Erichsen
Vararepresentant 4: Christian Røsland Nupen

Region sør

Representant 1: Dag Eide
Representant 2: Bjørn Søby Nielsen
Representant 3: Vidar Viskjer, avd 19. i Telemark
Representant 4: Ole Petter Corneliussen, avd 20. Larvik

Vararepresentant 1: Bjørnar Abusland
Vararepresentant 2: Jan Tommy Sten, avd 10. Ringerike
Vararepresentant 3: Terje Kvam
Vararepresentant 4: Ronnie Hynne, avd 43. Sandefjord

Region øst

Representant 1: Anders Kjuus, avd. 92 Sarpsborg
Representant 2: Jørn Krosvik, avd. 36 Halden
Representant 3: Magne Olav Sveen, avd. 15 i Innlandet
Representant 4: Daniel Sværk

Vararepresentant 1: Tore Størseth, avd. 21 Fredrikstad
Vararepresentant 2: Evelyn Mensi, avd. 15 i Innlandet
Vararepresentant 3: Ruth Knigsrød-Hovden
Vararepresentant 4: Øivind Kongsvold, avd. 006 Kjeller

FLT Statens vegvesen

Representant 1: Mariann Svingen
Vararepresentant 1: Rolf Brandtzæg