Om oss > For arbeidsgivere > Betale kontingent

Hvorfor har vår bedrift fått faktura fra FLT på medlemskontingent?

Bedrifter med ansatte som er medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) vil få faktura fra oss på fagforeningskontingent. Kontingent skal trekkes månedlig av den ansattes lønn og betales til vår konto 9001.05.73865.

 

Faktura kan sendes som EHF. Send oss en e-post og oppgi bedriftens org.nr. NB! Faktura vil da kun sendes som EHF.

Alternativt sendes faktura per post. På grunn av personvernlovgivningen sender vi ikke faktura per e-post.

Dere kan også velge å kun motta fakturaens førsteside med betalingsinformasjon, og ikke få tilsendt trekklisten som viser hvor mye de ulike medlemmene skal trekkes per måned. Send oss en e-post og oppgi bedriftens arbeidsgiver-ID registrert i vårt system eller bedriftens org.nr.

Må vi trekke fagforeningskontingent i lønn?

Dersom deres ansatte er underlagt en av våre  overenskomster, er dere pliktige til å foreta lønnstrekk av fagforeningskontingent. Hvis de ansatte ikke er underlagt overenskomst setter vi pris på om dere allikevel foretar lønnstrekk. Behandlingsgrunnlaget følger da av medlemmets avtale med oss. Se våre overenskomster.

Hvordan innsendes lister for fagforeningstrekk?

For at vi skal vite hvilke medlemmer dere har trukket i lønn og betalt kontingent for, er det viktig at dere sender oss oversikt over hvilke medlemmer dere betaler for. For en best mulig oppfølging av deres ansatte ber vi om at liste over fagforeningstrekk sendes oss rett etter lønnskjøring. 

Den enkleste og tryggeste måte å levere trekklister på er via WinOrgs trekksentral. NB! For å tilgang til denne første gang må du sende en e-post til trekklister@flt.no med navn, e-post og mobilnummer. Du logger inn med et fast brukernavn (e-postadresse) og passord, i tillegg til engangskode sendt kostnadsfritt til mobil. 

WinOrgs trekksentral oppfyller sikkerhetskravene som følger av ny personvernlovgivning (GDPR) og gjør det mulig å erstatte løsninger basert på papir og e-post. Her kan du enkelt levere trekklister ved å godkjenne vår utsendte liste, gjøre endringer på trekklisten ved behov og godkjenne den. Det er mulig å laste opp trekklister fra deres lønnssystem i enkelte formater. For eksempel kan utskriftene Fagforeningstrekk eksport brukes. Trekksentralen standard sendes fra Visma Lønn. TietoEvry har også tilpasset eget filformat for oversendelse av kontingenttrekk til trekksentralen i sine systemer. Lister kan dessverre ikke lastes opp i PDF eller Excel. Du kan også hente annen nyttig informasjon som fakturainformasjon og melding om start, endring og stopp av fagforeningstrekk. 

Lister over fagforeningstrekk kan også sendes per post eller på e-post til trekklister@flt.no, dersom det ikke er mulig å bruke WinOrgs trekksentral. NB! Husk at dette er sensitive personopplysninger som må sendes kryptert om det sendes på e-post, og pass på at vi får tilsendt tilhørende passord. 

Hvordan oppgi eller endre kontaktperson på lønningskontoret?

For å kunne kommunisere best mulig med bedriften, ber vi om at det opplyses om kontaktperson/endring av kontaktperson på lønn. Send oss en e-post og oppgi bedriftens arbeidsgiver-ID i vårt system eller bedriftens organisasjonsnummer, i tillegg til e-post til kontaktperson på lønn. 

Hvordan beregnes kontingenten til FLT?

Medlemmene betaler en fast kontingentsats til FLT (ikke prosenttrekk). Dette trekket varierer noe utfra medlemmenes lønn, lokalavdelingens kontingentsats og om medlemmet har reservert seg mot reiseforsikring. 

I FLT er forsikringene obligatoriske og en del av medlemskontingenten. De er derfor fradragsberettiget på linje med fagforeningskontingent. Det er ikke nødvendig å skille mellom kontingent og forsikringspremie som betales til oss. 

Kontingent- og forsikringspremien reguleres 1. januar hvert år. Dette varsles ved eget skriv og de nye satsene fremkommer også på fakturagrunnlaget. Hvis det er endringer i trekkbeløpet i løpet av året fordi medlemmet har reservert seg mot en av forsikringene, det kommer til nye medlemmer eller medlemmer ikke lengre skal trekkes fagforeningskontingent i lønn skal dette varsles om. 

Månedlig trekkbeløp sendes ut sammen med faktura hver måned, slik at dere alltid har (månedlig) trekkbeløp lett tilgjengelig. 

Skal det trekkes kontingent av feriepenger?

Ja, medlemmene skal betale kontingent for sitt medlemskap hver måned, så det må også trekkes kontingent av feriepenger. Merk at dette ikke gjelder dersom medlemmet er utmeldt. 

Skal våre ansatte i redusert stilling betale mindre kontingent?

Vår kontingent beregnes ut fra samlet lønn og ytelse per måned. Se inntektsgrenser her. Dersom våre medlemmer ansatt i deres bedrift har samlet lønn og ytelse per måned lavere enn inntektsgrensene våre, ta kontakt med oss og oppgi medlemmets fulle navn. Bekreft at lønnen til den ansatte er lavere enn inntektsgrensen for B-kontingent eller C-kontingent. 

Disse opplysningene slettes umiddelbart etter behandling hos oss. 

Hvordan melde fra om endringer blant våre ansatte og i bedriften?

Dersom det er endringer i arbeidsforholdet til noen av våre medlemmer er det viktig at vi får beskjed om dette, enten via innsendte trekkliste eller ved å  sende oss en e-post. Oppgi medlemmets navn og årsaken til endringen (at medlemmet går av med pensjon, slutter ved bedriften etc.). NB! Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må selv gjøre dette skriftlig. 

Dersom det er endringer ved bedriften, må det også gis beskjed. Dette gjelder både strukturelle endringer som fusjon, fisjon eller virksomhetsoverdragelse. Send oss en e-post og oppgi bedriftens arbeidsgiver-ID registrert i vårt system eller bedriftens org.nr og årsaken til endringen. 

Hvordan få kreditnota, fakturakopi, fast KID og saldoliste?

Ta kontakt med oss på trekklister@flt.no og oppgi følgende: 

Kreditnota: Dersom det er endringer på vår utsendte trekkliste, for eksempel at et medlem har sluttet, kan dere endre beløpet dere betaler til oss. Det er ikke nødvendig å utstede kreditnota, da kravet er lønnstrekk og ikke et krav til bedriften. Husk å melde fra om endringen til oss via innsending av liste over lønnstrekk. Det kan gjøres ved å sende e-post. 

Fast KID: Dersom dere ønsker å legge inn fast KID i deres lønnssystem kan dere benytte KID på en av årets fakturaer. NB! Det er svært viktig at dere tar kontakt med oss for ny KID dersom det skjer endringer i strukturen på deres bedrift (f.eks. fusjon, fisjon eller virksomhetsoverdragelse), og at dere legger inn ny KID ved nytt år. 

Fakturakopi: Send oss en e-post og oppgi perioden du ønsker kopi av, i tillegg til bedriftens arbeidsgiver-ID registrert i vårt system eller bedriftens org.nr. 

Saldoliste: Send oss en e-post og oppgi perioden du ønsker saldoliste for, i tillegg til bedriftens arbeidsgiver-ID registrert i vårt system eller bedriftens org.nr. 

Fakturainformasjon

Faktura kan sendes som EHF. Send oss en e-post og oppgi bedriftens org.nr. NB! Faktura vil da kun sendes som EHF. Alternativt sendes faktura per post. På grunn av personvernlovgivningen sender vi ikke faktura per e-post. 

Dere kan også velge å kun motta fakturaens førsteside med betalingsinformasjon, og ikke få tilsendt trekklisten som viser hvor mye de ulike medlemmene skal trekkes per måned. Send oss en e-post og oppgi bedriftens arbeidsgiver-ID registrert i vårt system eller bedriftens org.nr.