Nyheter > Nytt tillitsvalgtverktøy
Etter å ha hatt det samme tillitsvalgtverktøyet i nesten ti år, er det med stor glede at vi nå kan lansere verktøyet i ny versjon! I denne versjonen er verktøyet bygd opp av et dashbord som gir en konsis oversikt over medlemsbevegelsen og antall medlemmer. Her vil en rekke rapporter enkelt gi tillitsvalgte nødvendig informasjon om medlemmene sine. Til forskjell fra den gamle versjonen kan rapportene i den nye filtreres og sorteres. Søket kan eksporteres til Excel, og det i to versjoner: en enkel og en utvidet versjon som inneholder flere datafelt. Hvilke rapporter og medlemsgrupper du har tilgang til styres i tråd med vervene du er registrert med. Praktisk informasjon
  • Tillitsvalgtverktøyet ligger inne på crm.flt.no
  • Innlogging
    • Brukernavnet ditt er e-postadressen vi har registrert i medlemssystemet.
    • Ved førstegangs-påmelding brukes funksjonen for nytt passord.
https://flt.no/meny/tillitsvalgt/