Nyheter > Oppdatering om Arbeidsforberedende trening
Det er nå fremmet et Stortingsforslag om tiltak for et styrket NAV. Om det som omhandler AFT og  Varig tilrettelagt arbeid (VTA) står følgende: «Stortinget ber regjeringen sørge for at arbeidsmarkedstiltaket AFT prioriteres og ikke anbudsutsettes, og at deltakerne må være ansatt i bedriften der tiltaket blir arrangert, og de må motta lønn. Stortinget ber regjeringen sikre bedre tilbud til de som trenger Varig tilrettelagt arbeid (VTA), samt legge frem en opptrappingsplan for VTA-plasser.» Les forslag her Forslaget har nå vært på høring. FLT har sendt inn sine innspill via LO og høringen er sendt til Stortinget. Arbeids- og sosialkomiteen arbeider nå med alle innspillene som har kommet og vil skrive en innstilling som deretter vil drøftes i Stortinget.

Oppdateringer i saken

Oppdateringer i saken skjer kontinuerlig grunnet saksgangen, og vi vil oppdatere etter hvert. Følg gjerne utvikling i saken direkte via stortinget.no og se også relevante lenker nederst i denne saken. Statsråden har nå svart Stortinget om saken og han skriver følgende: «Arbeids- og velferdsetaten har fra 2021 endret rutinene for forhåndsgodkjenning av tiltaksarrangørene. En ny veileder for godkjenningsordningen er utarbeidet etter dialog med bransjeorganisasjonene. De aller fleste tiltaksarrangørene skal godkjennes på nytt i 2021. Gjennom denne godkjenningsrunden vil etaten høste erfaring med en annen praktisering av regelverket. Med sikte på større variasjon og bedre kvalitet i arbeidsmarkedstjenestene arbeides det også med sikte på å utarbeide en strategi for økt bruk av ulike typer aktører, herunder ideelle, som i dag har begrensede muligheter til å tilby arbeidsmarkedstiltak. Departementet har behov for å arbeide videre med å vurdere ulike alternativer, og vil neppe ha klart et eventuelt høringsnotat før høsten 2021.» Dette viser at engasjement fra FLT og flere andre aktører nytter.

Les også:

Regjeringen vurderer alternativ organisering av Arbeidsforberedende trening Stille fra regjeringen om Arbeidsforberedende trening Advarer mot å sette Nav-tiltak på anbud (Abo)